velikost textu

Hudební věda

Studijní obor

Kód studijního oboru 8102V003
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaHudební věda
AngličtinaMusicology
LatinaMusicologia
NěmčinaMusikwissenschaft

Rady

Oborový garant Hudební věda (D; 8102V003; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Hudební věda (D; 8102V003; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován na dostudování vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent/absolventka doktorského studia díky individuálně koncipovaného systému atestací poznal/a aktuální stav výzkumu a metodologie doktorského oboru, zejména okruhu zvoleného tématu a oborů tématu nejblíže příbuzných. Vykonal/a také sondu do filozofické problematiky související s doktorským oborem a tématem a složil/a zkoušku z cizího jazyka.Doktorská disertace představuje vědecky přínosné zpracování vytčeného tématu, jehož výsledky jsou zpravidla publikovány formou monografie nebo shrnující studie ve vědeckém tisku.

Charakteristika

Profil absolventa

The individually designed attestation system of the doctoral programme provides graduates with an insight into the current state of research and methodology of the subject, especially in the field of the selected topic and closely related disciplines. During the course, the graduate has also probed into philosophical issues connected to the doctoral subject and topic and passed a foreign language exam. The doctoral dissertation is a scientifically valuable contribution to the exploration of the topic and its findings are usually published as a monograph or summarising study in a scientific journal.