velikost textu

Psychologie

Studijní obor

Kód studijního oboru 7701T005
Typ studijního programu magisterský
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 5 let
Titul magistr
Rigorózní řízení ne
Varianta studia dvouoborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaPsychologie
AngličtinaPsychology
LatinaPsychologia

Rady

Oborový garant Psychologie (M; 7701T005; 5 roků; FF; cs; P; 2obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován na dostudování nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent studijního programu získal znalosti celého širokého spektra teoretických a aplikovaných psychologických disciplín, psychologické metodologie a široké škály psychologických metod, osvojil si základní dovednosti pro řešení praktických úkolů. Absolvent je připraven vykonávat odbornou psychologickou práci v oblastech výzkumu a výuky psychologie na vysokých, rezortních institutech, jakož i v mnoha oblastech praxe s orientací na ekonomiku, školství, zdravotnictví, sociální služby, soudnictví a vězeňství, dopravu, vojenství, sportu ap. Hlubší specializace a vykonávání samostatné činnosti v daném aplikačním oboru předpokládá další postgraduální specializační vzdělávání absolventa, které povede k samostatné odborné psychologické činnosti.

Charakteristika

Profil absolventa

Graduates of this course are conversant with a broad range of theoretical and applied disciplines in the field of psychology, with the methodology of psychology and with a wide spectrum of psychological procedures. They have acquired the essential problem-solving skills. They are competent to practise psychology on a professional level in the spheres of research and teaching in universities and specialised institutions, as well as in many other fields involving economics, education, health services, social services, the courts and the prison service, transport, the military, sport etc. Qualification for closer specialisation and independent professional practice of psychology in a given field of application entails further specialised post-graduate study.