text size

Dánská studia

Study branch

Study branch code 7310R251
Type of study programme bachelor’s
Form of study full-time
Standard length of study 3 years
Title bachelor
Rigorosum procedure no
Variant of study two-branch study
Language of instruction Czech

Language versions of name

Language Name
CzechDánská studia
EnglishDanish Studies
LatinStudia Danica

Boards

of Dánská studia (B; 7310R251; 7310R251; 3 years; FF; cs; P; 2branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Arts accredited taught link Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Studium oboru Dánská studia se uskutečňuje v Oddělení skandinavistiky, které je součástí Ústavu germánských studií na Filozofické fakultě UK v Praze. Obor se profiluje jako filologický, tzn. je zaměřený převážně na jazyk a literaturu, ale zahrnuje i studium dějin, kultury a reálií Dánska, Norska, Švédska a Islandu.

Learning outcomes

Absolvent má základní znalost dánštiny (na úrovni B2 ERR). Zná reálie Dánska a literaturu, kulturu a historii celé Skandinávie. Uplatní se např. ve firmách obchodujících se Skandinávií, ve skandinávských firmách v ČR, v kulturních institucích, ve státní správě, ve sdělovacích prostředcích, v zastupitelských úřadech a v cestovním ruchu.

Study profile

Students can major in Danish Studies at The Scandinavian Section of the Department of Germanic Studies at the Faculty of Arts at Charles University in Prague. The major is designed as philological, i.e., it mainly concentrates on the study of language and literature, but it also includes the study of history, culture and society of Denmark, Norway, Sweden and Iceland.

Learning outcomes

Graduates have a basic command of Danish (at EFRL level B2) and are acquainted with Danish institutions and Scandinavian literature, culture and history. They can pursue careers in companies trading with Scandinavia, Scandinavian companies in the Czech Republic, cultural institutions, the public sector, the media, as embassy employees and in tourism.