velikost textu

Dějiny výtvarného umění

Studijní obor

Kód studijního oboru 8101V001
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaDějiny výtvarného umění
AngličtinaHistory and Visual Arts
LatinaHistoria artium figurativarum

Rady

Oborový garant Dějiny výtvarného umění (D; 8101V001; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Dějiny výtvarného umění (D; 8101V001; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován na dostudování vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Ústav dějin umění akreditován na dostudování Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent je schopen samostatné i týmové vědecké práce, založené na podrobném výzkumu dané problematiky a zkoumání její pozice v příslušném aktuálním odborném kontextu. Umí kvalifikovaně a srozumitelně zprostředkovávat výsledky své práce nejen širší odborné, ale i neakademické veřejnosti, a to jak prostřednictvím vědeckých prací či na vědeckých konferencích. Uplatní se ve sféře vědecké v rámci různých akademických institucí, vědecko-pedagogické (vysoké školy), na kurátorských a výzkumných postech v muzeích a galeriích, v odborných institucích památkové péče, v redakcích odborných periodik, v rámci rozličných společenských institucí, na vedoucích postech v kulturní oblasti státní správy či samosprávy atd.

Charakteristika

Profil absolventa

The graduate is able to conduct independent or team scientific work based on detailed research of the subject at issue, and to study the position of the subject within a relevant professional context. He/she is able to present results in a qualified and coherent manner to the wider professional as well as non-academic public, both through published research work and at scientific conferences. The graduate may gain employment in research at various academic institutions, scientific and teaching institutions (in tertiary education), as curator or researcher in museums and galleries, specialised institutions for care of monuments, on boards of editors of specialised journals, in various public institutions, in leading posts in the cultural field or local government bodies, etc.