velikost textu

Film Studies

Studijní obor

Kód studijního oboru 8104V003
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaFilmová věda
AngličtinaFilm Studies
LatinaTheoria artium cinematograficarum

Rady

Oborový garant Film Studies (D; 8104V003; 3 roky; FF; en; P,K; 1obor)Oborová rada Film Studies (D; 8104V003; 3 roky; FF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován na dostudování nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent postgraduálního studia filmové vědy disponuje širokým kulturněhistorickým rozhledem, má obsáhlé vědomosti o teorii a dějinách audiovizální české i světové kultury a je vybaven znalostí nejméně dvou cizích jazyků. Má kultivovaný písemný projev a autorskou zkušenost s různými žánry psaní o filmu. Je obeznámen s mezinárodním akademickým prostředím a má zkušenost s domácími i zahraničními konferencemi. Je plně připraven k samostatné výzkumné práci a umí koncepčně promýšlet i administrativně zpracovat přihlášky grantových projektů různého typu. Je schopen se velmi kompetentně zhostit redakčních prací v časopisech i nakladatelstvích a dramaturgických aktivit na festivalech i ve specializovaných kinech a zcela flexibilní i v dalších typech úkolů v kulturní sféře.

Charakteristika

Profil absolventa

The graduates from the Film Studies Ph.D. program command a broad cultural and historical knowledge, are well acquainted with the theory and history of both Czech and international audiovisual culture and are well versed in at least two foreign languages. They have experience with authoring academic texts of various genres and their writing style is advanced and sophisticated. The graduates are familiar with the international academic milieu and have participated in both domestic and international conferences. They are fully equipped for independent research and have experience with preparing and managing grant projects of different kinds. They are competent and experienced in editorial work, in managing festival and art cinema series projects, as well as adept at other cultural ventures.