velikost textu

Translatologie

Studijní obor

Kód studijního oboru 7310V180
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaTranslatologie
AngličtinaTranslation Studies
LatinaStudia et artes translatologicae

Rady

Oborový garant Translatologie (D; 7310V180; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Translatologie (D; 7310V180; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován na dostudování vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia v oboru translatologie může vykonávat samostatnou vědecko-výzkumnou práci. Je schopen výsledky své práce prezentovat odborné veřejnosti ve třech jazycích a v těchto jazycích také vést odbornou diskuzi. Schopnost samostatné vědecko-výzkumné práce prokázal zpracováním disertace, případně dalšími publikacemi a veřejnými vystoupeními v oboru. Je připraven pro samostatnou práci v oblasti vědy a výzkumu, jako vysokoškolský učitel překladatelských, tlumočnických a translatologických disciplín, jako odborný posuzovatel překladatelských a tlumočnických výkonů (soudní znalectví atp.) nebo ve vývoji nových technologií spojených s překladem a tlumočením.

Charakteristika

Profil absolventa

The Ph.D. graduate in Translatology is able to conduct independent scientific and research work; he/she is capable of presenting the research results in three languages to a specialised audience and to engage in a technical discussion in these languages. In his/her dissertation and other publications or public presentations the graduate has proven the ability to conduct independent scientific and research work. The graduate has been trained for independent scientific and research work, for a career as a tertiary level teacher of translation, interpreting and translatology subjects, as an expert assessor of translation and interpreting performance (e.g. court expert), or in the development of new technologies used in translation and interpreting.