text size

Pravěká a středověká archeologie

Study branch

Study branch code 7105V059
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 3 years
Title doctor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction Czech

Language versions of name

Language Name
CzechPravěká a středověká archeologie
EnglishPrehistoric and Medieval Archeology
LatinArchaeologia temporis veterrimi ac medii aevi

Boards

of Pravěká a středověká archeologie (D; 7105V059; 7105V059; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)Subject area board of Pravěká a středověká archeologie (D; 7105V059; 7105V059; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Arts accredited to complete the studies of current students taught Form of study: combined
Form of study: full-time
Detail

Units participating in instruction

Name Accreditation status WhoIS
Institute of Archaeology, Praha accredited to complete the studies of current students Detail

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

Absolvent doktorského studijního programu ovládá všechny základní součásti archeologické činnosti. Orientuje se v problematice archeologického kulturního dědictví. Při primárním získávání archeologických pramenů aplikuje metody odpovídající aktuálnímu stavu oboru a garantuje náležitou úroveň dokumentace. Při interpretaci ovládá základní principy kritiky archeologických pramenů a orientuje se v domácím i v širším evropském poznávacím kontextu. Osvojil si nároky na zpřístupňování pramenů, dokáže formulovat nové poznatky a připravuje jejich odbornou publikaci. Absolvent oboru pravěká a středověké archeologie je připraven k práci ve všech typech archeologických institucí, jakož i k působnosti v odpovídajících orgánech veřejné správy.

Study profile

Learning outcomes

The Ph.D. graduate has mastered all the basic components of archaeological work. He/she has a good understanding of issues relating to archaeological cultural heritage, applies methods reflecting the current state of the discipline and produces documentation that meets required standards. He/she has mastered the basic principles of criticism of archaeological resources and applies them in the interpretation of these resources and is also familiar with the domestic and broader European cognition context. He/she makes resources available in the required manner, is able to formulate new findings and prepare their technical publication. The Prehistoric and Mediaeval Archaeology graduate is trained to be able to work in all types of archaeological institutions as well as in relevant public administration bodies.