velikost textu

Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky

Studijní obor

Kód studijního oboru 7105V015
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaDějiny a kultury zemí Asie a Afriky
AngličtinaHistory and Culture of Asian and African Countries
LatinaHistoria, cultus, humanitas Asiae Africaeque gentium

Rady

Oborový garant Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (D; 7105V015; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (D; 7105V015; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován na dostudování vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Orientální ústav akreditován na dostudování Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Disciplinární šířka oboru si vyžaduje specializaci absolventů. Zaměřují se jednak na politické, hospodářské či sociální dějiny určitého regionu nebo na oblast kultury a etnografie daného regionu. Absolvent musí být schopen samostatně pracovat, umět s pomocí nabytých metodologických zkušeností své znalosti aktivně dále rozvíjet a uplatňovat je ve společenské praxi. Absolventi se mohou uplatnit na vysokých školách, ve vědeckých pracovištích, v muzeích, galeriích, archivech, ve státní správě a diplomatických službách, ve sdělovacích prostředcích, publicistice, v zahraničním obchodě i v nevládních organizacích.

Charakteristika

Profil absolventa

The broad scope of this programme requires the specialisation of graduates in the economic, political and social history of a certain region, or in its culture and ethnography. The graduate must be able to work independently, to actively develop the attained knowledge building upon his/her methodological experience and to apply this knowledge in practice. Graduates can gain employment in tertiary education, research institutions, museums, galleries, archives, public administration and diplomatic service, in the media, publishing, foreign trade and non-governmental organisations.