text size

Pharmacognosy

Study branch

Study branch code 5206V005
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 4 years
Title doctor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction English

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Pharmacy in Hradec Králové accredited not taught Has not been opened to admissions Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

Absolvent doktorského studijního oboru Farmakognosie je odborníkem přes terapeuticky účinné látky rostlinných a živočišných drog. Studuje faktory ovlivňující jejich biosyntézu. Dále je odborníkem v oblasti farmakognosie, v oblasti biotechnologických procesů se zaměřením na kultivaci a využití rostlinných explantátů a faktory ovlivňující tvorbu biologicky aktivních metabolitů in vitro a in vivo. Své znalosti může uplatnit i v oblasti standardizace drog a metodice jejich hodnocení.

Study profile

Learning outcomes

The doctoral program in Pharmacognosy places emphasis on therapeutically active substances of drugs made from plants and animals and the factors influencing their biosynthesis. In addition to the aforementioned, graduates will have deep knowledge about biotechnological processes focused on the cultivation of plant explants and their utilization as well as the factors which influence the formation of biologically active metabolites in vitro and in vivo. They will also be well qualified to work in the area of drug standardization and methodology of their evaluation.