velikost textu

Pharmacognosy

Studijní obor

Kód studijního oboru 5206V005
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaFarmakognosie
AngličtinaPharmacognosy
LatinaPharmacognosis

Rady

Oborový garant Pharmacognosy (D; 5206V005; 4 roky; FaF HK; en; P,K; 1obor)Oborová rada Pharmacognosy (D; 5206V005; 4 roky; FaF HK; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové akreditován nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního oboru Farmakognosie je odborníkem přes terapeuticky účinné látky rostlinných a živočišných drog. Studuje faktory ovlivňující jejich biosyntézu. Dále je odborníkem v oblasti farmakognosie, v oblasti biotechnologických procesů se zaměřením na kultivaci a využití rostlinných explantátů a faktory ovlivňující tvorbu biologicky aktivních metabolitů in vitro a in vivo. Své znalosti může uplatnit i v oblasti standardizace drog a metodice jejich hodnocení.

Charakteristika

Profil absolventa

The doctoral program in Pharmacognosy places emphasis on therapeutically active substances of drugs made from plants and animals and the factors influencing their biosynthesis. In addition to the aforementioned, graduates will have deep knowledge about biotechnological processes focused on the cultivation of plant explants and their utilization as well as the factors which influence the formation of biologically active metabolites in vitro and in vivo. They will also be well qualified to work in the area of drug standardization and methodology of their evaluation.