velikost textu

Toxicology of Natural Products

Studijní obor

Kód studijního oboru 5206V015
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaToxikologie přírodních látek
AngličtinaToxicology of Natural Products
LatinaToxicologia materiae naturalis

Rady

Oborový garant Toxicology of Natural Products (D; 5206V015; 4 roky; FaF HK; en; P,K; 1obor)Oborová rada Toxicology of Natural Products (D; 5206V015; 4 roky; FaF HK; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové akreditován nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního oboru Toxikologie přírodních látek získá hlubší znalosti o chemickém charakteru a s ním souvisejících aktivitách metabolitů rostlin a hub, mikroorganismů a zvířat, a to především negativních (nežádoucích až toxických) vůči lidskému (zvířecímu) organismu. Jako experimentátor v oblasti chemie přírodních látek, xenobiochemie, toxikologie a farmakologie je schopen zhodnotit i efekty pozitivní, využitelné pro terapeutickou praxi. Jeho mezioborové znalosti se uplatní v toxikologii a ekotoxikologii, ve výzkumu a vývoji léčiv, v preventivním lékařství, vnitřním lékařství, forenzní analýze, v potravinářském výzkumu aj.

Charakteristika

Profil absolventa

Graduates in the doctoral program of Toxicology of Natural Products have deep knowledge about the chemical nature of plant, fungal, microorganism and animal metabolites and their related effects, especially the detrimental ones on living organisms. As experts in the field of chemistry of natural substances, xenobiochemistry, toxicology and pharmacology, they will also be able to evaluate their positive effects that can be utilized in therapeutic practice. Graduates in this interdisciplinary program will be well qualified to work in the fields of toxicology and ecotoxicology, in the research and development of new drugs, preventive and internal medicine, forensic analysis, food research etc.