velikost textu

Sociální lékařství

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P5128
Kód studijního oboru 5103V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaSociální lékařství
AngličtinaSocial Medicine
LatinaMedicina socialis

Rady

Garant studijního programu Sociální lékařství (D; 5103V000; 3 roky; LFPl; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Sociální lékařství (D; 5103V000; 3 roky; LFPl; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Lékařská fakulta v Plzni akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Studium v oboru sociální lékařství a veřejné zdravotnictví je zaměřené na studium teoretických základů sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Hlavní problematikou studia jsou sociální a zdravotní aspekty života osob vyššího věku . Kromě této závažné problematiky , vzhledem k měnící se demografické situaci, se doktorandi soustřeďují na studium problémů zdravotně postižených handicapovaných a n a problémy zaměstnanosti apod. Cílem studia je vychovat vzdělané odborníky v oboru sociální lékařství a veřejné zdravotnictví s titulem Ph.D.

Charakteristika

Profil absolventa

Study in the branch of medicine Social Medicine and Public Health is oriented on theoretical base of these subjects, theory of health and disease, organization of medical care etc. Main topics are social and health aspects of life of persons of higher age. With the changing of demographic situation the postgraduate students are also concentrated in study on problems of handicapped people and on problems of their employment etc.
Aim of study is to educate specialists in the branch of Social Medicine and Public Health with the title PhD.