velikost textu

Fyziologie a patologická fyziologie

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P5113
Kód studijního oboru 5103V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaFyziologie a patologická fyziologie
AngličtinaPhysiology and Pathological Physiology
LatinaPhysiologia et physiologia pathologica

Rady

Garant studijního programu Fyziologie a patologická fyziologie (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Fyziologie a patologická fyziologie (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Lékařská fakulta v Plzni akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Fyziologie a patologická fyziologie se zabývá studiem funkce orgánů a orgánových systémů při reakci a adaptaci organizmu na změny zevního a vnitřního prostředí v normě a za patologických stavů. Převládá přechod od studií nepřímých projevů určité funkce ke studiu vlastních funkčních a regulačních mechanizmů na buněčné a molekulární úrovni s cílem využít získané poznatky pro prevenci, diagnostiku a terapii humánních onemocnění. Absolvent získá v průběhu studia široký teoretický základ z fyziologie a patofyziologie člověka. Experimentální průprava v oblasti kardio- nebo neuro- fyziologie a patofyziologie savců mu umožní získat konkrétní vysoce kvalifikované praktické dovednosti a původní vědecké výsledky. Teoretická průprava mu umožní samostatně vědecky pracovat počínaje zpracováním odborné literatury k danému tématu, stanovením hypotézy, jejím ověřením na základě získání vlastních výsledků a jejich vhodnou interpretací s následnou publikací v prestižních odborných časopisech. Absolventi se uplatňují na vědeckých a odborných pracovištích jako výzkumní pracovníci nebo na lékařských fakultách jako vysokoškolští učitelé.

Charakteristika

Profil absolventa

Fyziologie a patologická fyziologie se zabývá studiem funkce orgánů a orgánových systémů při reakci a adaptaci organizmu na změny zevního a vnitřního prostředí v normě a za patologických stavů. Absolvent získá v průběhu studia široký teoretický základ z fyziologie a patofyziologie člověka. Experimentální průprava v oblasti kardio- nebo neuro-fyziologie a patofyziologie savců mu umožní získat konkrétní vysoce kvalifikované praktické dovednosti a původní vědecké výsledky. Teoretická průprava mu umožní samostatně vědecky pracovat počínaje zpracováním odborné literatury k danému tématu, stanovením hypotézy, jejím ověřením na základě získání vlastních výsledků a jejich vhodnou interpretací s následnou publikací v prestižních odborných časopisech. Absolventi se uplatňují na vědeckých a odborných pracovištích jako výzkumní pracovníci nebo na lékařských fakultách jako vysokoškolští učitelé.