velikost textu

Biomedical Informatics

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P1804
Kód studijního oboru 1802V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaBiomedicínská informatika
AngličtinaBiomedical Informatics
LatinaStudia informatica biomedica

Rady

Garant studijního programu Biomedical Informatics (D; 1802V000; 4 roky; 1.LF,2.LF; en; P,K; 1obor)Oborová rada Biomedical Informatics (D; 1802V000; 4 roky; 1.LF,2.LF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
1. lékařská fakulta akreditován nevyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail
2. lékařská fakulta akreditován nevyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Ústav informatiky akreditován Detail
Ústav teorie informace a automatizace akreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent může zpracovávat samostatně a na odpovídající úrovni témata z biomedicínské informatiky. Může uplatnit získané vzdělání jako vědecko-výzkumný a řídící pracovník v oblasti biomedicíny a zdravotnictví: při navrhování a evaluaci zdravotnických informačních systémů, v oblasti telemedicíny, systémů pro podporu rozhodování, vyhledávání znalostí v biomedicínských databázích, při analýze biomedicínských dat a znalostí statistickými metodami i metodami umělé inteligence. Může se uplatnit ve všech oblastech biomedicínského výzkumu a při vytváření informační a znalostní společnosti ve zdravotnictví. Své místo může najít u firem zabývajících se vývojem a prodejem zdravotnických systémů, výrobou a distribucí zdravotnické techniky a softwarem.

Charakteristika

Profil absolventa

A graduate can process independently and at the appropriate level topics from the field of biomedical informatics. He/she is able to apply acquired knowledge as a researcher and a manager in the field of biomedicine and healthcare, e.g. in design and evaluation of healthcare information systems, in the field of telemedicine, decision support systems, knowledge discovery in biomedical databases and in analyses of biomedical data and knowledge by means of statistical methods and methods of artificial intelligence. He/she can be employed in all areas of biomedical research and also in creating an information and knowledge society in healthcare. His/her place can be found in companies dealing with the development and distribution of healthcare systems, production and distribution of medical equipments and software.