velikost textu

Neurovědy

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P5108
Kód studijního oboru 5103V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaNeurovědy
AngličtinaNeurosciences
LatinaDisciplinae neurologicae

Rady

Garant studijního programu Neurovědy (D; 5103V000; 3 roky; 3.LF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Neurovědy (D; 5103V000; 3 roky; 3.LF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
3. lékařská fakulta akreditován na dostudování nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Fyziologický ústav akreditován na dostudování Detail
Ústav experimentální medicíny akreditován na dostudování Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Doktorský (Ph.D.) studijní program Neurovědy se zabývá poznáním struktury, funkce a poruch nervové soustavy. Do Neurověd patří zejména neuroanatomie, neurofyziologie, neurogenetika, neuropatologie a neuropatofyziologie, metodiky používané v těchto oborech, základní klinické znalosti o neurologii, neurochirurgii a psychiatrii a o vyšetřovacích metodách používaných v těchto oborech. Absolvent studia Neurověd má základní znalosti ze všech zmíněných součástí oboru, je schopen samostatné vědecké práce a má dokonalou znalost současného stavu poznání v oblasti jím zpracované disertační práce. Absolvent studijního programu Neurověd je jako autor veden v základních referenčních databázích oboru.

Charakteristika

Profil absolventa

The postgraduate (Ph.D.) programme in neurosciences is designed for the study of the structure, functions and disorders of the nervous system. The Neurosciences programme covers, in particular, neuroanatomy, neurophysiology, neurogenetics, neuropathology and neuropathophysiology, methods used in those disciplines, essential clinical knowledge of neurology, neurosurgery and psychiatry as well as of the diagnostic methods used in those disciplines. A graduate of the course of study in Neurosciences has the basic knowledge of all the above parts of the discipline, is capable of independent scientific work, and well-versed in the current state of knowledge in the field of his/her dissertation. A graduate of the course of study in Neurosciences is mentioned as an author/ess in the basic reference databases of his/her field of study.