velikost textu

Preventivní medicína

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P5109
Kód studijního oboru 5103V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaPreventivní medicína
AngličtinaPreventive Medicine
LatinaMedicina praeventiva

Rady

Garant studijního programu Preventivní medicína (D; 5103V000; 3 roky; 3.LF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Preventivní medicína (D; 5103V000; 3 roky; 3.LF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
3. lékařská fakulta akreditován na dostudování nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Státní zdravotní ústav neakreditován Detail
Ústav experimentální medicíny neakreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu (Ph.D.) Preventivní medicína získá vzdělání v oboru preventivního lékařství. Na základě principů medicíny založené na důkazech umí hodnotit význam působení faktorů na zdraví jedince i populace a stanovit možnosti i způsoby prevence poruch zdraví.
Obhajobou disertační práce absolvent dokládá, že je schopen samostatně vědecky pracovat, publikovat výsledky v odborných časopisech a vést mladé vědecké pracovníky. Standardní doba studia jsou čtyři (4) roky, což umožní také mezinárodní vědecké aktivity.

Charakteristika

Profil absolventa

The graduate in doctoral study programme (Ph.D). Preventive Medicine will achieve education in the field of preventive medicine. On the principles of evidence – based medicine the graduate will be able to assess the importance of various factors impacting on health of both an individual and the whole population and determine the possibilities and ways of prevention of health disorders.
By defence of the doctoral thesis the graduate alleges the ability of individual research work, publication of results in scientific journals and mentoring young researchers. The standard length of the study is four (4) years which also enables international scientific activities.