velikost textu

Nutriční terapeut

Studijní obor

Kód studijního oboru 5345R027
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaNutriční terapeut
AngličtinaNutritional Therapy
LatinaCurator diaeteticus

Rady

Oborový garant Nutriční terapeut (B; 5345R027; 3 roky; 1.LF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
1. lékařská fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Cílem studia oboru nutriční terapuet je připravit odborníky v oblasti klinické výživy, kteří budou schopni v praxi (ve zdravotnických, lázeňských i sociálních zařízení) diagnostikovat a navrženým individuálním dietním režimem napravovat základní výživové problémy. Budou schopni samostatně působit v prevenci všech věkových skupin. Absolventi studijního oboru jsou připraveni k činnostem pro zajištění výživy v péči o zdraví, prevenci onemocnění i při zajištění stravování nemocných všech věkových skupin.

Charakteristika

Profil absolventa

The aim of the programme in Nutritional Therapy is to prepare professionals in the field of clinical nutrition, who will be able to diagnose and - through a specifically devised dietary regimen - to treat major nutritional problems in various practical settings (health care, spa and sociual care facilities). They will be able to act independently in prevention for all age groups. The graduates of the programme are ready for the activities to provide nutrition in health care, prevention of disese as well as providing nutrition for the patients of all age groups.