text size

Vývojová a buněčná biologie

Study programme without branches

Study programme code P1529
Study branch code 1501V000
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 4 years
Title doctor
Language of instruction Czech

Language versions of name

Language Name
CzechVývojová a buněčná biologie
EnglishDevelopmental and Cell Biology
LatinBiologia evolutionis atque biologia cellularis

Boards

of Vývojová a buněčná biologie (D; 1501V000; 1501V000; 4 years; 1.LF,3.LF; cs; P,K; 1branch)Subject area board of Vývojová a buněčná biologie (D; 1501V000; 1501V000; 4 years; 1.LF,3.LF; cs; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
First Faculty of Medicine accredited to complete the studies of current students not taught Form of study: combined
Form of study: full-time
Detail
Third Faculty of Medicine accredited to complete the studies of current students not taught Form of study: combined
Form of study: full-time
Detail

Units participating in instruction

Name Accreditation status WhoIS
Institute of Physiology accredited to complete the studies of current students Detail
Institute of Microbiology accredited to complete the studies of current students Detail
Institute of Experimental Medicine accredited to complete the studies of current students Detail
Institute of Molecular Genetics accredited to complete the studies of current students Detail
Institute of Animal Physiology and Genetics accredited to complete the studies of current students Detail

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

Absolvent studijního programu Vývojová a buněčná biologie má teoretické i praktické znalostí a dovedností v širokém rozsahu biologických oborů (molekulární a buněčná biologie, embryologie a vývojová biologie, reprodukční biologie). Je vyškolen provádět základní i aplikovaný výzkum funkční výbavy a využití buněčných struktur, procesů rozmnožování a vývoje organismů, morfogeneze, molekulární podstaty regulací proliferace a diferenciace buněk a mezibuněčných vztahů během celého životního cyklu organismu Absolventi se uplatní v základním vědeckém výzkumu, v biotechnologickém a aplikovaném výzkumu a praxi (zdravotnictví, zemědělství, biotechnologie) a při školení nové generace badatelů.

Study profile

Learning outcomes

A graduate of the Developmental biology study program meets the requirements for a qualified researcher. They possess theoretical and practical knowledge, plus experience in a wide range of biological disciplines (molecular and cellular biology, embryology and developmental biology, reproductive biology). He/she is trained to carry out fundamental and applied research into cell structures, organismal reproduction and development, morphogenesis, the molecular basis of cellular regulation, proliferation and differentiation, and intercellular relations in multicellular systems throughout the entire life cycle of an organism. Graduates will be useful in basic scientific research, biotechnology, and applied research and practice (health, agriculture, biotechnology), as well as in the training of new generations of researchers.