velikost textu

Dějiny lékařství

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P5132
Kód studijního oboru 5103V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaDějiny lékařství
AngličtinaHistory of Medicine
LatinaHistoria artis medicae

Rady

Garant studijního programu Dějiny lékařství (D; 5103V000; 3 roky; 1.LF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Dějiny lékařství (D; 5103V000; 3 roky; 1.LF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
1. lékařská fakulta akreditován nevyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Obor je koncipován tak, aby jej mohli studovat zájemci se vzděláním biomedicínským či přírodovědným i humanitním. V obou případech je vyžadována jak znalost metody a metodologie historické vědy a schopnost pracovat s původními prameny (archivními, literárními, ikonografickými, paleopatologickými aj.) tak i základní orientace v biomedicínských souvislostech historického výzkumu. To vše s ohledem na studentovu původní specializaci.

Profil absolventa

Absolvent oboru musí být schopen pracovat s odbornou cizojazyčnou literaturou, samostatně připravovat i vést výzkumné projekty a zpracovávat je s přihlédnutím především k interdisciplinárnímu zaměření, být školitelem v oboru a dále samostatně a na odpovídající úrovni řešit zadaná témata z oboru dějin lékařství a zdravotnictví.
Absolventi mohou uplatnit získané vzdělání v těchto oblastech:
a) výuka na univerzitách (vyučování dějin lékařství, zdravotnictví a základní lékařské terminologie na fakultách lékařských i jiných)
b) působení na výzkumných a akademických pracovištích (například AV ČR)
c) specializovaná činnost při archeologickém výzkumu.

Charakteristika

The study is designed with students of biomedical sciences as well as humanities in mind. In either case, knowledge of the methodology and methods of history is required. The students are expected to work with a wide range of original sources (archival and literary ones, iconography etc.), always with regard to the their original area of expertise.

Profil absolventa

The graduate should be able to work with secondary literature in foreign languages, independently prepare and lead research projects including projects with an interdisciplinary overlap. They should be able to serve as a Ph.D. supervisor.
The graduates can make use of the knowledge acquired in this programme in the following professions:
(a) teaching at universities (teaching the history of medicine and health services or basic medical terminology at medical or other faculties);
(b) working at research or scientific institutions (such as Academy of Sciences);
(c) providing expert consultation in archaeological research.