velikost textu

Zobrazovací metody v lékařství

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P5150
Kód studijního oboru 5103V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaZobrazovací metody v lékařství
AngličtinaImaging Methods in Medicine
LatinaMethodi corporis humani inspiciendi medicae

Rady

Garant studijního programu Zobrazovací metody v lékařství (D; 5103V000; 3 roky; 1.LF,2.LF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Zobrazovací metody v lékařství (D; 5103V000; 3 roky; 1.LF,2.LF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
1. lékařská fakulta akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail
2. lékařská fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Doktorský (Ph.D.) studijní program Zobrazovací metody v lékařství se zabývá různými kvalitativními a kvantitativními metodami analýz obrazů v biologii a lékařství. Důležitou oblastí je též výzkum a vývoj nových zobrazovacích metod a postupů, analýz, zpracování a interpretace dat. Studijní program má úzký vztah k molekulární biologii, k molekulárnímu zobrazování, radiologii, nukleární medicíně, patologii a k řadě dalších základních a klinických oborů biomedicíny. Standardní doba studia jsou (3) roky.

Profil absolventa

Doktorský studijní program Zobrazovací metody v lékařství se zabývá různými kvalitativními a kvantitativními metodami analýz obrazů v biologii a v lékařství. Důležitou oblastí je též výzkum a vývoj nových zobrazovacích metod a postupů, analýz, zpracování a interpretace dat. Studijní program má úzký vztah k molekulární biologii, k molekulárnímu zobrazování, radiologii, nukleární medicíně, patologii a k řadě dalších základních a klinických oborů biomedicíny. Standardní doba studia jsou tři (3) roky.

Charakteristika

The doctoral (Ph.D.) degree program entitled „Imaging Methods in Medicine“ covers various qualitative and quantitative methods of image analysis in biology and medicine. Research and the development of new imaging techniques and procedures, as well as the analysis, processing and interpretation of data are also emphasized. The degree program is closely related to molecular biology, molecular imaging, radiology, nuclear medicine, pathology and many other fundamental and clinical fields of biomedicine. The standard lenght of study is three (3) years.

Profil absolventa

The doctoral (Ph.D.) degree program entitled "Imaging Methods in Medicine" covers various qualitative and quantitative methods of image analysis in biology and medicine. Research and the development of new imaging techniques and procedures, as well as the analysis, processing and interpretation of data are also emphasized. The degree program is closely related to molecular biology, molecular imaging, radiology, nuclear medicine, pathology and many other fundamental and clinical fields of biomedicine. The standard length of study is three (3) years.