velikost textu

Specializace ve zdravotnictví

Studijní program

Kód studijního programu B5345
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaSpecializace ve zdravotnictví
AngličtinaSpecializations in Health Service
LatinaDisciplinae curae sanitatis speciales

Rady

Garant studijního programu Specializace ve zdravotnictví (B; B5345; 3 roky; 1.LF; cs; P,K)Rada garantů Specializace ve zdravotnictví (B; B5345; 3 roky; 1.LF; cs; P,K)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky WhoIS
1. lékařská fakulta akreditován vyučován Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Studijní obory

Kód Název Doba studia Forma studia Varianta studia
5342R004 Fyzioterapie 3 roky prezenční jednooborový