velikost textu

Oborová rada Soudobé evropské dějiny (D; 7105V090; 3 roky; FHS; cs; P,K; 1obor)