velikost textu

prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.

Fakulta humanitních studií

vedoucí (Katedra historických věd FHS UK)
adresa
Pátkova 2137/5, 182 00 Praha, Česká republika (K historie)
e-mail
Zdenek.Nespor@fhs.cuni.cz (K historie), zdenek.nespor@soc.cas.cz
telefon
+420 224 271 423 (K historie)

Rektorát

vedoucí (Historie, Etnologie)

Univerzita Karlova