text size

Presidents of subject area boards

Faculty of Medicine in Pilsen - Presidents of subject area boards

doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. Subject area board of Neurology and Psychiatry (D; 5103V000; 5103V000; 4 years; LFPl; en; P,K; 1branch)
doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. Oborová rada Neurologie a psychiatrie (D; 5103V000; 5103V000; 4 years; LFPl; cs; P,K; 1branch)
doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. Oborová rada Sociální lékařství (D; 5103V000; 5103V000; 3 years; LFPl; cs; P,K; 1branch)
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. Oborová rada Radiologie (D; 5103V000; 5103V000; 3 years; LFPl; cs; P,K; 1branch)
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. Oborová rada Radiology (D; 5103V000; 5103V000; 3 years; LFPl; en; P,K; 1branch)
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. Subject area board of Zobrazovací metody v lékařství (D; 5103V000; 5103V000; 4 years; LFPl; cs; P,K; 1branch)
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. Subject area board of Imaging Methods in Medicine (D; 5103V000; 5103V000; 4 years; LFPl; en; P,K; 1branch)
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. Subject area board of Onkologie (D; 5103V000; 5103V000; 4 years; ; cs; P,K; 1branch)
doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. Subject area board of Lékařská farmakologie (D; 5103V000; 5103V000; 4 years; LFPl; cs; P,K; 1branch)
doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. Subject area board of Medical Pharmacology (D; 5103V000; 5103V000; 4 years; LFPl; en; P,K; 1branch)
prof. MUDr. Jiří Kobr, Ph.D. Subject area board of Paediatrics (D; 5103V000; 5103V000; 4 years; LFPl; en; P,K; 1branch)
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. Subject area board of Anatomy, Histology and Embryology (D; 5103V000; 5103V000; 4 years; LFPl; en; P,K; 1branch)
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. Oborová rada Anatomie, histologie a embryologie (D; 5103V000; 5103V000; 4 years; LFPl; cs; P,K; 1branch)
doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. Subject area board of Social Medicine (D; 5103V000; 5103V000; 3 years; LFPl; en; P,K; 1branch)
doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. Oborová rada Gynekologie a porodnictví (D; 5103V000; 5103V000; 4 years; LFPl; cs; P,K; 1branch)
doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. Oborová rada Ortopedie (D; 5103V000; 5103V000; 4 years; LFPl; cs; P,K; 1branch)
doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. Subject area board of Orthopaedics (D; 5103V000; 5103V000; 4 years; LFPl; en; P,K; 1branch)
prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. Oborová rada Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (D; 5103V000; 5103V000; 4 years; LFPl; cs; P,K; 1branch)
prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. Subject area board of Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology (D; 5103V000; 5103V000; 4 years; LFPl; en; P,K; 1branch)
prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. Subject area board of Dermatovenerology (D; 5103V000; 5103V000; 4 years; LFPl; en; P,K; 1branch)
prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. Subject area board of Dermatovenerologie (D; 5103V000; 5103V000; 4 years; LFPl; cs; P,K; 1branch)
prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. Subject area board of Pathological Anatomy (D; 5103V000; 5103V000; 4 years; LFPl; en; P,K; 1branch)
prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. Oborová rada Patologie (D; 5103V000; 5103V000; 4 years; LFPl; cs; P,K; 1branch)
doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. Subject area board of Otorhinolaryngology (D; 5103V000; 5103V000; 4 years; LFPl; en; P,K; 1branch)
doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. Subject area board of Otorinolaryngologie (D; 5103V000; 5103V000; 4 years; LFPl; cs; P,K; 1branch)
prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. Oborová rada Fyziologie a patologická fyziologie (D; 5103V000; 5103V000; 4 years; LFPl; cs; P,K; 1branch)
prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. Subject area board of Physiology and Pathological Physiology (D; 5103V000; 5103V000; 4 years; LFPl; en; P,K; 1branch)
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. Subject area board of Biochemistry and Pathobiochemistry (D; 1406V000; 1406V000; 4 years; 1.LF,2.LF,3.LF,LFPl; en; P,K; 1branch)
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. Subject area board of Biochemie a patobiochemie (D; 1406V000; 1406V000; 4 years; 1.LF,2.LF,3.LF,LFPl; cs; P,K; 1branch)
prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. Oborová rada Pediatrie (D; 5103V000; 5103V000; 4 years; LFPl; cs; P,K; 1branch)
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. Oborová rada Chirurgie (D; 5103V000; 5103V000; 4 years; LFPl; cs; P,K; 1branch)
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. Subject area board of Surgery (D; 5103V000; 5103V000; 4 years; LFPl; en; P,K; 1branch)
prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Subject area board of Internal Medicine (D; 5103V000; 5103V000; 4 years; LFPl; en; P,K; 1branch)
prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Oborová rada Vnitřní nemoci (D; 5103V000; 5103V000; 4 years; LFPl; cs; P,K; 1branch)
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. Subject area board of Dentistry (D; 5104V000; 5104V000; 4 years; LFPl; en; P,K; 1branch)
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. Subject area board of Stomatologie (D; 5104V000; 5104V000; 4 years; LFPl; cs; P,K; 1branch)