velikost textu

Předsedové oborových rad

Lékařská fakulta v Plzni - Předsedové oborových rad

doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. Oborová rada Neurology and Psychiatry (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; en; P,K; 1obor)
doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. Oborová rada Neurologie a psychiatrie (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; cs; P,K; 1obor)
doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. Oborová rada Sociální lékařství (D; 5103V000; 3 roky; LFPl; cs; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. Oborová rada Radiologie (D; 5103V000; 3 roky; LFPl; cs; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. Oborová rada Radiology (D; 5103V000; 3 roky; LFPl; en; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. Oborová rada Zobrazovací metody v lékařství (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; cs; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. Oborová rada Imaging Methods in Medicine (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; en; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. Oborová rada Onkologie (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; cs; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. Oborová rada Lékařská farmakologie (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; cs; P,K; 1obor)
doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. Oborová rada Medical Pharmacology (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; en; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Jiří Kobr, Ph.D. Oborová rada Paediatrics (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; en; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. Oborová rada Anatomy, Histology and Embryology (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; en; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. Oborová rada Anatomie, histologie a embryologie (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; cs; P,K; 1obor)
doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. Oborová rada Social Medicine (D; 5103V000; 3 roky; LFPl; en; P,K; 1obor)
doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. Oborová rada Gynekologie a porodnictví (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; cs; P,K; 1obor)
doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. Oborová rada Ortopedie (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; cs; P,K; 1obor)
doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. Oborová rada Orthopaedics (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; en; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. Oborová rada Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; cs; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. Oborová rada Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; en; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. Oborová rada Dermatovenerology (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; en; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. Oborová rada Dermatovenerologie (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; cs; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. Oborová rada Pathological Anatomy (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; en; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. Oborová rada Patologie (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; cs; P,K; 1obor)
doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. Oborová rada Otorhinolaryngology (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; en; P,K; 1obor)
doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. Oborová rada Otorinolaryngologie (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; cs; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. Oborová rada Pediatrie (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; cs; P,K; 1obor)
doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. Oborová rada Fyziologie a patologická fyziologie (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; cs; P,K; 1obor)
doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. Oborová rada Physiology and Pathological Physiology (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; en; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. Oborová rada Biochemistry and Pathobiochemistry (D; 1406V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF,LFPl; en; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. Oborová rada Biochemie a patobiochemie (D; 1406V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF,LFPl; cs; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Oborová rada Internal Medicine (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; en; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Oborová rada Vnitřní nemoci (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; cs; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. Oborová rada Chirurgie (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; cs; P,K; 1obor)
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. Oborová rada Surgery (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; en; P,K; 1obor)
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. Oborová rada Dentistry (D; 5104V000; 4 roky; LFPl; en; P,K; 1obor)
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. Oborová rada Stomatologie (D; 5104V000; 4 roky; LFPl; cs; P,K; 1obor)