velikost textu

Oboroví garanti

Matematicko-fyzikální fakulta - Oboroví garanti

Oborový garant Algebra, teorie čísel a matematická logika (D; 1101V005; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborový garant Algebra, Theory of Numbers and Mathematical Logic (D; 1101V005; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborový garant Aplikovaná fyzika (B; 1702R001; 3 roky; MFF; cs; K; 1obor)
Oborový garant Aplikovaná fyzika (B; 1702R001; 3 roky; MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Applied Physics (B; 1702R001; 3 roky; MFF; en; P; 1obor)
Oborový garant Artificial Intelligence (N; 1801T036; 2 roky; MFF; en; P; 1obor)
Oborový garant Astronomie a astrofyzika (N; 1701T038; 2 roky; MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Astronomy and Astrophysics (N; 1701T038; 2 roky; MFF; en; P; 1obor)
Oborový garant Biofyzika a chemická fyzika (N; 1702T007; 2 roky; MFF; cs; K; 1obor)
Oborový garant Biofyzika a chemická fyzika (N; 1702T007; 2 roky; MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (D; 1702V019; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborový garant Bioinformatics (N; 3902T061; 2 roky; PřF,MFF; en; P; 1obor)
Oborový garant Bioinformatika (N; 3902T061; 2 roky; PřF,MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Biophysics and Chemical Physics (N; 1702T007; 2 roky; MFF; en; P; 1obor)
Oborový garant Biophysics, Chemical and Macromolecular Physics (D; 1702V019; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborový garant Computational Linguistics (N; 1103T012; 2 roky; MFF; en; P; 1obor)
Oborový garant Computer Graphics and Game Development (N; 1801T053; 2 roky; MFF; en; P; 1obor)
Oborový garant Computer Graphics and Image Analysis (D; 1801V051; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborový garant Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání (B; 7504R003; 3 roky; MFF; cs; P,K; 2obor)
Oborový garant Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky (D; 1701V051; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborový garant Discrete Models and Algorithms (D; 1801V014; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborový garant Discrete Models and Algorithms (N; 1801T014; 2 roky; MFF; en; P; 1obor)
Oborový garant Diskrétní modely a algoritmy (D; 1801V014; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborový garant Diskrétní modely a algoritmy (N; 1801T014; 2 roky; MFF; cs; K; 1obor)
Oborový garant Diskrétní modely a algoritmy (N; 1801T014; 2 roky; MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Financial and Insurance Mathematics (N; 1103T008; 2 roky; MFF; en; P; 1obor)
Oborový garant Financial Mathematics (B; 1103R024; 3 roky; MFF; en; P; 1obor)
Oborový garant Finanční a pojistná matematika (N; 1103T008; 2 roky; MFF; cs; K; 1obor)
Oborový garant Finanční a pojistná matematika (N; 1103T008; 2 roky; MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Finanční matematika (B; 1103R024; 3 roky; MFF; cs; K; 1obor)
Oborový garant Finanční matematika (B; 1103R024; 3 roky; MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (D; 1701V007; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborový garant Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů (N; 1701T041; 2 roky; MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Fyzika nanostruktur (D; 1701V050; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborový garant Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí (D; 1701V012; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborový garant Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí (N; 1701T042; 2 roky; MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Fyzika povrchů a rozhraní (D; 1701V043; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborový garant Fyzika zaměřená na vzdělávání (B; 7504R183; 3 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborový garant General Computer Science (B; 1801R008; 3 roky; MFF; en; P; 1obor)
Oborový garant General Mathematics (B; 1101R023; 3 roky; MFF; en; P; 1obor)
Oborový garant General Physics (B; 1701R026; 3 roky; MFF; en; P; 1obor)
Oborový garant General Questions of Mathematics and Information Science (D; 1101V026; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborový garant Geofyzika (D; 1701V017; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborový garant Geofyzika (N; 1701T017; 2 roky; MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Geometrie a topologie, globální analýza a obecné struktury (D; 1101V038; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborový garant Geometry, Topology, Global Analysis and General Structures (D; 1101V038; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborový garant Geophysics (D; 1701V017; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborový garant Geophysics (N; 1701T017; 2 roky; MFF; en; P; 1obor)
Oborový garant Informatika se zaměřením na vzdělávání (B; 1802R023; 3 roky; MFF; cs; P,K; 2obor)
Oborový garant Jaderná a subjaderná fyzika (N; 1701T019; 2 roky; MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Jaderná fyzika (D; 1701V020; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborový garant Kvantová optika a optoelektronika (D; 1701V022; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborový garant Matematická analýza (D; 1101V014; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborový garant Matematická analýza (N; 1101T014; 2 roky; MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Matematická lingvistika (D; 1103V012; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborový garant Matematická lingvistika (N; 1103T012; 2 roky; MFF; cs; K; 1obor)
Oborový garant Matematická lingvistika (N; 1103T012; 2 roky; MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Matematické a počítačové modelování (D; 1103V013; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborový garant Matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice (N; 1103T027; 2 roky; MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Matematické a počítačové modelování ve fyzice (N; 1701T057; 2 roky; MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Matematické metody informační bezpečnosti (B; 1801R013; 3 roky; MFF; cs; K; 1obor)
Oborový garant Matematické metody informační bezpečnosti (B; 1801R013; 3 roky; MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Matematické metody informační bezpečnosti (N; 1801T013; 2 roky; MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Matematické modelování ve fyzice a technice (N; 1103T028; 2 roky; MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Matematické struktury (N; 1101T039; 2 roky; MFF; cs; K; 1obor)
Oborový garant Matematické struktury (N; 1101T039; 2 roky; MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Matematika pro informační technologie (B; 1103R041; 3 roky; MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Matematika pro informační technologie (N; 1103T041; 2 roky; MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Matematika se zaměřením na vzdělávání (B; 7504R015; 3 roky; MFF; cs; P,K; 2obor)
Oborový garant Matematika zaměřená na vzdělávání (B; 7504R178; 3 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborový garant Mathematical Analysis (D; 1101V014; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborový garant Mathematical Analysis (N; 1101T014; 2 roky; MFF; en; P; 1obor)
Oborový garant Mathematical and Computational Modelling in Physics (N; 1701T057; 2 roky; MFF; en; P; 1obor)
Oborový garant Mathematical and Computer Modelling (D; 1103V013; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborový garant Mathematical Linguistics (D; 1103V012; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborový garant Mathematical Methods of Information Security (B; 1801R013; 3 roky; MFF; en; P; 1obor)
Oborový garant Mathematical Methods of Information Security (N; 1801T013; 2 roky; MFF; en; P; 1obor)
Oborový garant Mathematical Modelling in Physics and Technology (N; 1103T028; 2 roky; MFF; en; P; 1obor)
Oborový garant Mathematical Structures (N; 1101T039; 2 roky; MFF; en; P; 1obor)
Oborový garant Mathematics for Information Technologies (B; 1103R041; 3 roky; MFF; en; P; 1obor)
Oborový garant Mathematics for Information Technologies (N; 1103T041; 2 roky; MFF; en; P; 1obor)
Oborový garant Mathematics Oriented at Education (B; 7504R015; 3 roky; MFF; en; P,K; 2obor)
Oborový garant Meteorologie a klimatologie (D; 1701V024; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborový garant Meteorologie a klimatologie (N; 1701T024; 2 roky; MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Meteorology and Climatology (D; 1701V024; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborový garant Meteorology and Climatology (N; 1701T024; 2 roky; MFF; en; P; 1obor)
Oborový garant Nuclear and Subnuclear Physics (N; 1701T019; 2 roky; MFF; en; P; 1obor)
Oborový garant Nuclear Physics (D; 1701V020; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborový garant Numerical and Computational Mathematics (N; 1101T041; 2 roky; MFF; en; P; 1obor)
Oborový garant Numerická a výpočtová matematika (N; 1101T041; 2 roky; MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Obecná fyzika (B; 1701R026; 3 roky; MFF; cs; K; 1obor)
Oborový garant Obecná fyzika (B; 1701R026; 3 roky; MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Obecná informatika (B; 1801R008; 3 roky; MFF; cs; K; 1obor)
Oborový garant Obecná informatika (B; 1801R008; 3 roky; MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Obecná matematika (B; 1101R023; 3 roky; MFF; cs; K; 1obor)
Oborový garant Obecná matematika (B; 1101R023; 3 roky; MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Obecné otázky matematiky a informatiky (D; 1101V026; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborový garant Optics and Optoelectronics (N; 1701T029; 2 roky; MFF; en; P; 1obor)
Oborový garant Optika a optoelektronika (N; 1701T029; 2 roky; MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Physics Directed Towards Education (B; 7504R183; 3 roky; MFF; en; K; 1obor)
Oborový garant Physics Directed Towards Education (B; 7504R183; 3 roky; MFF; en; P; 1obor)
Oborový garant Physics Education and General Problems of Physics (D; 1701V051; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborový garant Physics of Condensed Matter and Materials (N; 1701T041; 2 roky; MFF; en; P; 1obor)
Oborový garant Physics of Condensed Matter and Materials Research (D; 1701V007; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborový garant Physics of Nanostructures (D; 1701V050; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborový garant Physics of Plasma and Ionized Media (D; 1701V012; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborový garant Physics of Surfaces and Interfaces (D; 1701V043; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborový garant Physics of Surfaces and Ionized Media (N; 1701T042; 2 roky; MFF; en; P; 1obor)
Oborový garant Počítačová grafika a analýza obrazu (D; 1801V051; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborový garant Počítačová grafika a vývoj počítačových her (N; 1801T053; 2 roky; MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Pravděpodobnost a matematická statistika (D; 1101V027; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborový garant Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika (D; 1101V053; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborový garant Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie (N; 1101T028; 2 roky; MFF; cs; K; 1obor)
Oborový garant Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie (N; 1101T028; 2 roky; MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Probability and Mathematical Statistics (D; 1101V027; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborový garant Probability and Statistics, Econometrics and Financial Mathematics (D; 1101V053; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborový garant Probability, Mathematical Statistics and Econometrics (N; 1101T028; 2 roky; MFF; en; P; 1obor)
Oborový garant Programming and Software Systems (B; 1801R048; 3 roky; MFF; en; P; 1obor)
Oborový garant Programování a softwarové systémy (B; 1801R048; 3 roky; MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Programování (B; 2612R054; 3 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborový garant Quantum Optics and Optoelectronics (D; 1701V022; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborový garant Scientific and Technical Calculations (D; 1101V036; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborový garant Software and Data Engineering (B; 1801R049; 3 roky; MFF; en; P; 1obor)
Oborový garant Software and Data Engineering (N; 1801T049; 2 roky; MFF; en; P; 1obor)
Oborový garant Software Systems (D; 2612V043; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborový garant Software Systems (N; 2612T043; 2 roky; MFF; en; P; 1obor)
Oborový garant Softwarové a datové inženýrství (B; 1801R049; 3 roky; MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Softwarové a datové inženýrství (N; 1801T049; 2 roky; MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Softwarové systémy (D; 2612V043; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborový garant Softwarové systémy (N; 2612T043; 2 roky; MFF; cs; K; 1obor)
Oborový garant Softwarové systémy (N; 2612T043; 2 roky; MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Správa počítačových systémů (B; 2612R055; 3 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborový garant Subjaderná fyzika (D; 1701V033; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborový garant Subnuclear Physics (D; 1701V033; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborový garant Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika (D; 1701V036; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborový garant Teoretická fyzika (N; 1701T034; 2 roky; MFF; cs; K; 1obor)
Oborový garant Teoretická fyzika (N; 1701T034; 2 roky; MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Teoretická informatika (D; 1801V010; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborový garant Teoretická informatika (N; 1801T010; 2 roky; MFF; cs; K; 1obor)
Oborový garant Teoretická informatika (N; 1801T010; 2 roky; MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Theoretical Computer Science (D; 1801V010; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborový garant Theoretical Computer Science (N; 1801T010; 2 roky; MFF; en; P; 1obor)
Oborový garant Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics (D; 1701V036; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)
Oborový garant Theoretical Physics (N; 1701T034; 2 roky; MFF; en; P; 1obor)
Oborový garant Training Teachers of Computer Science (N; 7504T320; 2 roky; MFF; en; P,K; 2obor)
Oborový garant Training Teachers of Descriptive Geometry (N; 7504T319; 2 roky; MFF; en; P,K; 2obor)
Oborový garant Training Teachers of Mathematics (N; 7504T247; 2 roky; MFF; en; P,K; 2obor)
Oborový garant Training Teachers of Physics (N; 7504T245; 2 roky; MFF; en; P,K; 2obor)
Oborový garant Učitelství deskriptivní geometrie (N; 7504T319; 2 roky; MFF; cs; P,K; 2obor)
Oborový garant Učitelství fyziky - matematiky pro střední školy (N; 7504T287; 2 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborový garant Učitelství fyziky (N; 7504T245; 2 roky; MFF; cs; P,K; 2obor)
Oborový garant Učitelství fyziky pro střední školy v kombinaci s odbornou fyzikou (N; 7504T189; 2 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborový garant Učitelství informatiky (N; 7504T320; 2 roky; MFF; cs; P,K; 2obor)
Oborový garant Učitelství informatiky pro střední školy v kombinaci s odbornou informatikou (N; 7504T202; 2 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborový garant Učitelství matematiky - deskriptivní geometrie pro střední školy (N; 7504T284; 2 roky; MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Učitelství matematiky - informatiky pro střední školy (N; 7504T286; 2 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)
Oborový garant Učitelství matematiky (N; 7504T247; 2 roky; MFF; cs; P,K; 2obor)
Oborový garant Učitelství matematiky pro střední školy (N; 7504T089; 2 roky; MFF; cs; P; 2obor)
Oborový garant Učitelství matematiky pro střední školy v kombinaci s odbornou matematikou (N; 7504T208; 2 roky; MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Umělá inteligence (N; 1801T036; 2 roky; MFF; cs; P; 1obor)
Oborový garant Vědecko-technické výpočty (D; 1101V036; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)