velikost textu

Oborové rady

1. lékařská fakulta - Oborové rady

Oborová rada Addictology (D; 5345V022; 4 roky; 1.LF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Adiktologie (D; 5345V022; 4 roky; 1.LF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Bioethics (D; 5103V000; 4 roky; 1.LF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Bioetika (D; 5103V000; 4 roky; 1.LF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Biochemie a patobiochemie (D; 1406V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF,LFPl; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Biochemistry and Pathobiochemistry (D; 1406V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF,LFPl; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Biologie a patologie buňky (D; 1501V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Biomedical Informatics (D; 1802V000; 4 roky; 1.LF,2.LF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Biomedicínská informatika (D; 1802V000; 4 roky; 1.LF,2.LF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Biomechanics (D; 3901V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF,FTVS; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Biomechanika (D; 3901V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF,FTVS; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Cell Biology and Pathology (D; 1501V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Dějiny lékařství (D; 5103V000; 3 roky; 1.LF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Developmental and Cell Biology (D; 1501V000; 4 roky; 1.LF,3.LF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Experimental Surgery (D; 5103V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Experimentální chirurgie (D; 5103V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Farmakologie a toxikologie (D; 5206V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Fyziologie a patofyziologie člověka (D; 5103V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Gerontologie (D; 5103V000; 4 roky; 1.LF,2.LF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Gerontology (D; 5103V000; 4 roky; 1.LF,2.LF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada History of Medicine (D; 5103V000; 3 roky; 1.LF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Human Physiology and Pathophysiology (D; 5103V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Imaging Methods in Medicine (D; 5103V000; 3 roky; 1.LF,2.LF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Immunology (D; 1501V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Imunologie (D; 1501V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Lékařská biofyzika (D; 5103V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Lékařská psychologie a psychopatologie (D; 7701V014; 4 roky; 1.LF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Medical Biophysics (D; 5103V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Medical Psychology and Psychopathology (D; 7701V014; 4 roky; 1.LF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Microbiology (D; 1510V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF,PřF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Mikrobiologie (D; 1510V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF,PřF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Molecular and Cell Biology, Genetics and Virology (D; 1501V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF,PřF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (D; 1501V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF,PřF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Neurosciences (D; 5103V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Neurovědy (D; 5103V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Parasitology (D; 1501V000; 4 roky; 1.LF,PřF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Parazitologie (D; 1501V000; 4 roky; 1.LF,PřF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Pharmacology and Toxicology (D; 5206V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Preventive Medicine (D; 5103V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; en; P,K; 1obor)
Oborová rada Preventivní medicína (D; 5103V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Specializace ve zdravotnictví (D; P5345; 4 roky; 1.LF; cs; )
Oborová rada Vývojová a buněčná biologie (D; 1501V000; 4 roky; 1.LF,3.LF; cs; P,K; 1obor)
Oborová rada Zobrazovací metody v lékařství (D; 5103V000; 3 roky; 1.LF,2.LF; cs; P,K; 1obor)