velikost textu

1. lékařská fakulta

Seznam studijních programů

Kód Název Doba studia Forma studia Počet oborů
P5183 Bioethics 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P5183 Bioetika 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1412 Biochemie a patobiochemie 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1412 Biochemistry and Pathobiochemistry 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1516 Biologie a patologie buňky 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1804 Biomedical Informatics 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1804 Biomedicínská informatika 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P3919 Biomechanics 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P3919 Biomechanika 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1516 Cell Biology and Pathology 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P5132 Dějiny lékařství 3 roky prezenční, kombinovaná 0
P1529 Developmental and Cell Biology 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P5105 Experimental Surgery 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P5105 Experimentální chirurgie 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P5208 Farmakologie a toxikologie 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P5106 Fyziologie a patofyziologie člověka 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P5107 Gerontologie 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P5107 Gerontology 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P5132 History of Medicine 3 roky prezenční, kombinovaná 0
P5106 Human Physiology and Pathophysiology 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P5150 Imaging Methods in Medicine 3 roky prezenční, kombinovaná 0
P1517 Immunology 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1517 Imunologie 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P5110 Lékařská biofyzika 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P5110 Medical Biophysics 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1510 Microbiology 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1510 Mikrobiologie 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1519 Molecular and Cell Biology, Genetics and Virology 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1519 Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P5108 Neurosciences 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P5108 Neurovědy 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1522 Parasitology 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1522 Parazitologie 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P5208 Pharmacology and Toxicology 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P5109 Preventive Medicine 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P5109 Preventivní medicína 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P7701 Psychologie 4 roky prezenční, kombinovaná 1
P7701 Psychology 4 roky prezenční, kombinovaná 1
P5345 Specializace ve zdravotnictví 4 roky prezenční, kombinovaná 1
P5345 Specialization in Health Service 4 roky prezenční, kombinovaná 1
P1529 Vývojová a buněčná biologie 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P5150 Zobrazovací metody v lékařství 3 roky prezenční, kombinovaná 0