PředmětyPředměty(verze: 802)
Vyučované předměty, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detailNJSF006Praktikum jaderné fyzikyletníletní s.:0/4 KZ [HT]32-UCJF11320
detailNJSF008Biologické účinky ionizujícího zářeníletníletní s.:2/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF024Jaderné analytické metodyzimnízimní s.:2/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF025Elektronika pro jaderné fyzikyletníletní s.:2/1 KZ [HT]32-UCJF11320
detailNJSF026Experimentální metody jaderné fyzikyzimnízimní s.:2/1 Z+Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF030Kvantová teorie pole při konečné teplotěletníletní s.:2/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF031Klasický a kvantový chaosletníletní s.:2/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF036Použití počítačů ve fyziceletníletní s.:0/2 KZ [HT]32-UCJF11320
detailNJSF037Mikroskopická teorie jádraletníletní s.:4/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF041Experimentální a aplikovaná jaderná fyzikazimnízimní s.:4/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF043Matematické metody kvantové teorie Izimnízimní s.:2/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF044Matematické metody kvantové teorie IIletníletní s.:2/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF047Vybrané partie z teorie superstrunletníletní s.:2/1 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF056Problém mnoha těles ve struktuře jádrazimnízimní s.:2/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF057Od hledání půvabu za standardní modelletníletní s.:2/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF058Jaderné reakce s těžkými iontyzimnízimní s.:2/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF059Kvantová fyzika pro nefyzikyzimnízimní s.:2/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF064Fyzika atomového jádrazimnízimní s.:3/2 Z+Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF067Automatizace experimentuzimnízimní s.:2/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF070Urychlovače nabitých částiczimnízimní s.:2/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF071Úvod do supersymetriezimnízimní s.:2/1 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF073Experimentální prověrka standardního modeluletníletní s.:2/1 Z+Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF075Detektory pro fyziku vysokých energiízimnízimní s.:2/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF077Praktická fyzika vysokých energiízimnízimní s.:0/2 Z [HT]32-UCJF11320
detailNJSF079Kvantová teorie pole IIIzimnízimní s.:4/2 Z+Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF080Pravděpodobnost a stochastické procesy ve fyzice částiczimnízimní s.:2/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF081Software a zpracování dat ve fyzice částic Iletníletní s.:1/1 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF082Vybrané partie teorie kvantovaných polí Izimnízimní s.:3/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF083Vybrané partie teorie kvantovaných polí IIletníletní s.:3/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF084Chirální symetrie silných interakcíletníletní s.:2/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF085Základy teorie elektroslabých interakcíletníletní s.:2/2 Z+Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF086Kvarky, partony a kvantová chromodynamikaletníletní s.:2/2 Z+Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF091Seminář částicové a jaderné fyziky Izimnízimní s.:0/2 Z [HT]32-UCJF11320
detailNJSF092Seminář částicové a jaderné fyziky IIletníletní s.:0/2 Z [HT]32-UCJF11320
detailNJSF100Vybrané partie z teorie polezimnízimní s.:2/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF101Polovodičové detektory v jaderné a subjaderné fyzice.zimnízimní s.:2/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF102Jaderná astrofyzikazimnízimní s.:2/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF103Experimentální metody jaderné a subjaderné fyzikyletníletní s.:3/1 Z+Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF105Fyzika elementárních částiczimnízimní s.:3/2 Z+Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF107Statistická jaderná fyzikazimnízimní s.:2/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF109Software a zpracování dat ve fyzice částic IIzimnízimní s.:2/1 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF110Seminář fyzikální olympiády Izimnízimní s.:0/2 Z [HT]32-UCJF11320
detailNJSF111Seminář fyzikální olympiády IIletníletní s.:0/2 Z [HT]32-UCJF11320
detailNJSF112Jaderné procesy ve vesmíruzimnízimní s.:2/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF113Statistické aspekty jaderné fyzikyzimnízimní s.:3/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF114Kvantové teorie pole - elektrodynamikaletníletní s.:3/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF115Urychlovače částiczimnízimní s.:2/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF118Aplikace jaderné fyzikyletníletní s.:2/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF122Pokročilé partie teorie kvantovaných polí Izimnízimní s.:3/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF123Pokročilé partie teorie kvantovaných polí IIletníletní s.:3/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF124Úvod do teorie efektivních lagrangiánůzimnízimní s.:2/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF125Seminář teoretické částicové fyziky Izimnízimní s.:0/2 Z [HT]32-UCJF11320
detailNJSF126Seminář teoretické částicové fyziky IIletníletní s.:0/2 Z [HT]32-UCJF11320
detailNJSF127Úvod do fyziky relativistických jaderných srážekzimnízimní s.:2/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF128Extrémní stavy hmotyzimnízimní s.:2/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF129Pokročilé koncepty symetrieletníletní s.:2/2 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF130Kosmické zářeníletníletní s.:2/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF131Difrakce v částicové fyzicezimnízimní s.:2/1 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF132Teorie nanoskopických systémů Izimnízimní s.:2/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF133Teorie nanoskopických systémů IIletníletní s.:2/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF134Částice a pole Izimnízimní s.:2/2 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF136Částice a pole IIletníletní s.:2/2 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF137Kalibrační teorieletníletní s.:2/2 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF138Neuronové sítě v částicové fyzicezimnízimní s.:2/1 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF139Částicová fyzika za standardním modelem Izimnízimní s.:2/1 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF140Částicová fyzika za standardním modelem IIletníletní s.:2/1 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF141Zpracování experimentálních datletníletní s.:2/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF142Teorie grup a algeber v částicové fyziceletníletní s.:2/1 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF143Statistické metody ve fyzice vysokých energiíletníletní s.:2/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF145Kvantová teorie pole Izimnízimní s.:4/2 Z+Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF146Kvantová teorie pole IIletníletní s.:4/2 Z+Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF147Scattering methods for nuclear and condensed matter researchletníletní s.:3/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF191Seminář částicové a jaderné fyziky IIIzimnízimní s.:0/2 Z [HT]32-UCJF11320
detailNJSF192Seminář částicové a jaderné fyziky IVletníletní s.:0/2 Z [HT]32-UCJF11320
detailNJSF193Kolektivní dynamika mnohočásticových systémůzimnízimní s.:2/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF194Aktuální problémy jaderné fyzikyletníletní s.:0/2 Z [HT]32-UCJF11320
detailNJSF195Silná interakce při vysokých energiíchzimnízimní s.:2/0 Zk [HT]32-UCJF11320
detailNJSF196Teorie jaderných reakcízimnízimní s.:2/0 Zk [HT]32-UCJF11320
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK