PředmětyPředměty(verze: 797)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Problémy současné fyziky II - NOFY048
Anglický název: Problems of Contemporary Physics II
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jiří Langer, CSc.
Mgr. David Heyrovský, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty obecného základu
Anotace -
Poslední úprava: T_UTF (22.05.2001)

V semináři přednesou pracovníci různých oborů přehledové referáty o aktuálních otázkách fyziky. Posluchači nahlédnou do vědecké problematiky řešené na pracovištích MFF UK, což jim usnadní rozhodování o volbě studijního směru. Pro 2. ročník.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

V semináři přednesou pracovníci různých oborů přehledové referáty o

aktuálních otázkách fyziky. Posluchači nahlédnou do vědecké problematiky

řešené na pracovištích MFF UK, což jim usnadní rozhodování o volbě

studijního směru. Pro 2. ročník.

Metody výuky
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

seminář

Sylabus -
Poslední úprava: ()

Témata seminářů k aktuálním fyzikálním otázkám vypisují jednotlivé fyzikální směry v průběhu semestru. Seminář seznámí posluchače se základními směry vědeckého fyzikálního výzkumu na MFF a usnadní posluchači volbu studijního zaměření.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK