PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná diskrétní matematika - NDMI064
Anglický název: Applied Discrete Mathematics
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Martin Loebl, CSc.
Třída: DS, diskrétní modely a algoritmy
Informatika Mgr. - Diskrétní modely a algoritmy
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (06.05.2014)

Úvod do enumeračních metod v optimalizaci, a fyzice. Ve druhé části se přejde v algoritmické teorii her.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KAM (20.04.2008)

Úvod do diskrétních metod v teoretické fyzice i jinde.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (06.05.2014)

Martin Loebl, Discrete mathematics in statistical physics, Vieweg 2010

Noam Nissan, Tim Raughgarden, Eva Tardos, V.V. Vazirani, Algorithmic Game Theory, Cambridge University Press 2007.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (06.05.2014)

Algoritmická teorie her, volební mechanismy, elektronické aukce, využití submodulárních funkcí v ekonomii. optimalizace pomocí enumerací, generující funkce hranových řezů a perfektních párování, enumerační duality, problém maximálního řezu pro grafy vnořené na plochách.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK