PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Speciální praktikum II - NAST018
Anglický název: Special Practical Course II
Zajišťuje: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Marek Wolf, CSc.
doc. RNDr. Petr Zasche, Ph.D.
Mgr. Daniela Korčáková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Astronomie a astrofyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_AUUK (26.03.2015)

Metody pozorování a zpracování astrofyzikálních dat: spektroskopie. Popis 2-m dalekohledu a spektrografu, výběr objektů. Emisní a absorpční spektra. Kalibrační snímky (srovnávací spektrum, darkframe, flatfield). Redukce naměřených dat, identifikace spektrálních čar, výpočet radiální rychlosti. Úlohy se zpracovávají buď pomocí vzdáleného přístupu k 2-m teleskopu nebo přímo v kopuli AsÚ AVČR v Ondřejově. Pro 4. r. AA.
Literatura -
Poslední úprava: T_AUUK (26.03.2015)

Bradt: Astronomy Methods, Cambridge University Press, 2004

Kitchin, C.R.: Optical Astronomical Spectroscopy, Institute of Physics, 2002

Lawrence, Andy: Astronomical Measurement, A Concise Guide, Springer, 2014

Scott Birney, Gonzalez, Oesper: Observational Astronomy, Cambridge University Press, 2006

Škoda, Šlechta, Honsa, Spectroscopy with the Ondrejov 2-m Telescope, Publ. Astr. Inst. Acad. Sci., 2002

Walker, Gordon: Astronomical Observations, An Optical Perspective, Cambridge University Press, 1989

Metody výuky
Poslední úprava: WOLF/MFF.CUNI.CZ (26.03.2008)

praktická měření na observatoři v Ondřejově

Sylabus -
Poslední úprava: T_AUUK (26.03.2015)

Metody pozorování a zpracování astrofyzikálních dat: spektroskopie.

Program a cíle:

1. Popis 2-m dalekohledu a štěrbinového spektrografu, pojem disperze.

2. Výběr objektů podle vědeckého programu a pozorovacích podmínek: hvězdy

s emisí, spektroskopické dvojhvězdy, symbiotické dvojhvězdy, zákrytové dvojhvězdy.

Emisní a absorpční spektra. Balmerova série vodíku.

3. Kalibrační snímky (srovnávací spektrum Th-Ar, darkframe, flatfield).

4. Redukce naměřených dat, identifikace spektrálních čar, výpočet radiální

rychlosti.

Úlohy se zpracovávají buď pomocí vzdáleného přístupu k 2-m teleskopu

nebo přímo v kopuli AsÚ AVČR v Ondřejově. Pro 4. r. AA.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK