velikost textu

Právo na život a trest smrti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právo na život a trest smrti
Název v angličtině:
Right to Life and Capital Punishment
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Petr Žižka
Vedoucí:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
Id práce:
9991
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra ústavního práva (22-KUP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
21. 4. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petr Žižka 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petr Žižka 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petr Žižka 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jana Reschová, CSc. 47 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 16 kB