text size

Golfový cestovní ruch v Česku

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Golfový cestovní ruch v Česku
Titile (in english):
Golf tourism in the Czech Republic
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Mgr. Lenka Svobodová
Supervisor:
RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Opponent:
RNDr. Jana Spilková, Ph.D.
Thesis Id:
99846
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Study programm:
Geography (B1301)
Study branch:
Geography and Cartography (BGEKA)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
14/09/2011
Defence result:
Good
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato práce se zabývá problematikou golfového cestovního ruchu v Česku. Jedná se o jednu z dalších možností rozvoje cestovního ruchu v Česku a zároveň o nejrychleji se rozvíjející odvětví, kterému zatím nebyla v Česku věnována taková pozornost. Hlavním cílem této práce je zhodnotit Česko jako golfovou destinaci a nastínit další možnosti jejího rozvoje. Práce hodnotí golfová hřiště a doplňkové služby, které tato hřiště nabízejí. Součástí práce je databáze golfových hřišť na území Česka. Zahrnuta je propagace Česka jako golfové destinace v zahraničí a zmapování nabídky touroperátorů, kteří se specializují na toto odvětví cestovního ruchu. Česko nabízí ideální možnosti k tvorbě tzv. golfových balíčků, kde je golf kombinován s nějakou další pro turisty atraktivní službou. To je jedna z možností jak konkurovat golfově vyspělým zemím. Za příklady golfových hřišť byla zvolena lokalita ve Vysokém Újezdu a pražské hřiště Hodkovičky, kde byly dotazníkovým šetřením zjišťovány informace o návštěvnících. Klíčová slova: golf, cestovní ruch, golfové hřiště, golfový balíček, Hodkovičky, Vysoký Újezd
Abstract:
Abstract This thesis deals with the golf tourism in the Czech Republic. It is one of the other options for tourism development in the Czech Republic and it is also the fastest developing industry which has not been paid adequate attention in the Czech Republic yet. The main aim of the thesis is to evaluate the Czech Republic as a golf destination and to outline other options for its developement. The thesis evaluates golf courses and their complementary services. The thesis includes the golf courses database of the whole territory of the Czech Republic. The work includes the promotion of the Czech Republic as a golf destination abroad and maps offers of touroperators specializing in this branch of tourism. The Czech Republic offers ideal opportunities to create so called golf packages, in which golf is combined with another attractive service for tourists. It is one of the ways how to compete with the golf developed countries. Golf courses in Hodkovičky in Prague and Vysoký Újezd were chosen as examples, where the questionnaire survey collected information about visitors. Key words: golf, tourism, golf course, golf package, Hodkovičky, Vysoký Újezd
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Lenka Svobodová 1.68 MB
Download Abstract in czech Mgr. Lenka Svobodová 56 kB
Download Abstract in english Mgr. Lenka Svobodová 57 kB
Download Supervisor's review RNDr. Dana Fialová, Ph.D. 38 kB
Download Opponent's review RNDr. Jana Spilková, Ph.D. 107 kB
Download Defence's report RNDr. Dana Fialová, Ph.D. 80 kB