velikost textu

Golfový cestovní ruch v Česku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Golfový cestovní ruch v Česku
Název v angličtině:
Golf tourism in the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Lenka Svobodová
Vedoucí:
RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jana Spilková, Ph.D.
Id práce:
99846
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá problematikou golfového cestovního ruchu v Česku. Jedná se o jednu z dalších možností rozvoje cestovního ruchu v Česku a zároveň o nejrychleji se rozvíjející odvětví, kterému zatím nebyla v Česku věnována taková pozornost. Hlavním cílem této práce je zhodnotit Česko jako golfovou destinaci a nastínit další možnosti jejího rozvoje. Práce hodnotí golfová hřiště a doplňkové služby, které tato hřiště nabízejí. Součástí práce je databáze golfových hřišť na území Česka. Zahrnuta je propagace Česka jako golfové destinace v zahraničí a zmapování nabídky touroperátorů, kteří se specializují na toto odvětví cestovního ruchu. Česko nabízí ideální možnosti k tvorbě tzv. golfových balíčků, kde je golf kombinován s nějakou další pro turisty atraktivní službou. To je jedna z možností jak konkurovat golfově vyspělým zemím. Za příklady golfových hřišť byla zvolena lokalita ve Vysokém Újezdu a pražské hřiště Hodkovičky, kde byly dotazníkovým šetřením zjišťovány informace o návštěvnících. Klíčová slova: golf, cestovní ruch, golfové hřiště, golfový balíček, Hodkovičky, Vysoký Újezd
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the golf tourism in the Czech Republic. It is one of the other options for tourism development in the Czech Republic and it is also the fastest developing industry which has not been paid adequate attention in the Czech Republic yet. The main aim of the thesis is to evaluate the Czech Republic as a golf destination and to outline other options for its developement. The thesis evaluates golf courses and their complementary services. The thesis includes the golf courses database of the whole territory of the Czech Republic. The work includes the promotion of the Czech Republic as a golf destination abroad and maps offers of touroperators specializing in this branch of tourism. The Czech Republic offers ideal opportunities to create so called golf packages, in which golf is combined with another attractive service for tourists. It is one of the ways how to compete with the golf developed countries. Golf courses in Hodkovičky in Prague and Vysoký Újezd were chosen as examples, where the questionnaire survey collected information about visitors. Key words: golf, tourism, golf course, golf package, Hodkovičky, Vysoký Újezd
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Svobodová 1.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Svobodová 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Svobodová 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Dana Fialová, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jana Spilková, Ph.D. 107 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Dana Fialová, Ph.D. 80 kB