velikost textu

Glykoproteiny ve slinách krevsajících členovců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Glykoproteiny ve slinách krevsajících členovců
Název v angličtině:
Salivary glycoproteins of bloodsucking arthropods
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petra Sumová
Vedoucí:
prof. RNDr. Petr Volf, CSc.
Oponent:
RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
Id práce:
99825
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
antigeny, glykoproteiny, glykosylace, krevsající členovci, protilátková odpověď, slinné žlázy, sliny
Klíčová slova v angličtině:
antibody response, antigens, bloodsucking arthropods, glycoproteins, glycosylation, saliva, salivary glands
Abstrakt:
Krevsající členovci injikují během sání krve obsah svých slinných žláz do hostitele. Sliny krevsajících členovců obsahují celé spektrum bioaktivních makromolekul, jejichž hlavní funkcí je umožnění sání krve. Proti řadě těchto molekul je ovšem namířena protilátková odpověď hostitelského imunitního systému. Detekce této protilátkové odpovědi může, díky mezidruhovým odlišnostem v proteinovém složení slin, sloužit jako měřítko expozice hostitele jednotlivým druhům krevsajících členovců. Molekulami vyvolávajícími protilátkovou odpověď mohou být proteiny nebo glykoproteiny. Glykoproteiny jsou proteiny, na něž jsou glykosidicky vázány oligosacharidové řetězce. Za antigenní vlastnosti slinných glykoproteinů mohou být zodpovědné obě jejich složky, či pouze cukerná nebo proteinová část. Tuto skutečnost je třeba zohlednit při výběru expresního systému pro syntézu rekombinantních glykoproteinů. Tato práce shrnuje poznatky o struktuře, funkci a vlastnostech slinných glykoproteinů různých druhů krevsajících členovců.
Abstract v angličtině:
During obtaining their blood meal, bloodsucking arthropods salivate into their host. Bloodsucking arthropods’ saliva contains wide array of bioactive macromolecules. Host organism develops antibody response against many of these molecules. Due to interspecies variability in salivary protein composition, detection of antibody response may serve as a marker of the exposure to individual species of bloodsucking arthropods. Host antibody response is mostly elicited by proteins or glycoproteins. Glycoproteins contain one or more oligosaccharide chains attached to the protein. Glycoprotein’s antigenicity could be caused by either both parts, or by only the protein, or the sugar part. This fact has to be taken into consideration for choice of the expression system for recombinant glycoprotein synthesis. This work summarizes current knowledge about structure, function and features of salivary glycoproteins in various species of bloodsucking arthropods.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Sumová 2.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Sumová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Sumová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Petr Volf, CSc. 114 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 54 kB