velikost textu

Nájemní právo k bytu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nájemní právo k bytu
Název v angličtině:
Rental law of flat
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ing. Lubomír Miškovský
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Id práce:
9982
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 3. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ing. Lubomír Miškovský 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ing. Lubomír Miškovský 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ing. Lubomír Miškovský 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 54 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 60 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 14 kB