velikost textu

Některé aspekty harmonizačního procesu daně z přidané hodnoty v České republice s právem Evropských společenství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Některé aspekty harmonizačního procesu daně z přidané hodnoty v České republice s právem Evropských společenství
Název v angličtině:
Certain aspects of the harmonisation procedure of Value Added Tax in the Czech Republic with the law of the European Communities
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.
Vedoucí:
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Oponent:
JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
Id práce:
9979
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
8. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tereza Nekovářová, Ph.D. 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tereza Nekovářová, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tereza Nekovářová, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Novotný, Ph.D. 89 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 14 kB