velikost textu

Analýza stopových množství polutantů vody a jejich fotokatalytická degradace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza stopových množství polutantů vody a jejich fotokatalytická degradace
Název v angličtině:
Analysis of trace pollutants in water and their photocatalytic degradation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Sandra Štěpánková
Vedoucí:
Ing. Jiří Rathouský, CSc.
Oponent:
RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
Konzultant:
prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
Id práce:
99781
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie v přírodních vědách (BCHPV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
polutanty, voda, fotokatalytická degradace
Klíčová slova v angličtině:
pollutants, water, photocatalytic degradation
Abstrakt:
Pomocí dip-coatingu byly připraveny mezoporézní filmy TiO2 o různých tloušťkách vrstev. Pro potah byly použity dva typy solů, sol 1 a sol 2, které byly zvlášť zkoumány a porovnány. Aktivita vzorků od těchto solů byla testována při fotokatalytickém odbourávání 1.10-4 mol.dm-3 4-chlorfenolu. Účinnost degradace 4-chlorfenolu s každou další vrstvou úměrně narůstala. Jako optimum se ukázalo použití tří vrstev.
Abstract v angličtině:
Mesoporous TiO2 films with variable thickness were prepared by dip-coating. Two kinds of sols were used, sol 1 and sol 2, which were separately tested and compared. The activity of samples of these sols was tested employing photocatalytic degradation of 1.10-4 mol.dm-3 4-chlorphenol. The efficiency of the degradation of 4-chlorphenol was increasing proportionately with each additional layer. The optimum turned out to be three layers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Sandra Štěpánková 1.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Sandra Štěpánková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Sandra Štěpánková 4 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Jiří Rathouský, CSc. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. 171 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 49 kB