velikost textu

Slovesné vazby s infinitivem a gerundiem jako prostředek k vyjádření povahy slovesného děje v současné španělštině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Slovesné vazby s infinitivem a gerundiem jako prostředek k vyjádření povahy slovesného děje v současné španělštině
Název v angličtině:
Verb infinitive and gerund as a means of expressing the nature of the verbal action in contemporary Spanish
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jana Pešková, Ph.D.
Vedoucí:
prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jiří Černý, CSc.
doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Id práce:
99761
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (M7310)
Obor studia:
Španělština (SP)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
7. 12. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Slovesné vazby s infinitivem a gerundiem jsou ve španělštině velmi frekventovaným prostředkem, jehož prostřednictvím lze vyjádřit řadu významů, které nejsou inherentně obsaženy v samostatných slovesných lexémech. Mezi ně vedle významů časových nebo modálních patří i významy povahovědějové (ve španělské literatuře nazývané jako významy aspektuální). Již při letmém porovnání španělského slovesného systému se systémem českým je patrné, že frekvence výše popsaných výrazových prostředků ve španělštině je vyšší, na rozdíl od češtiny. Pro češtinu coby flexivní jazyk je naopak charakteristická vysoká četnost derivačních sufixů a/nebo prefixů modifikujících základní význam bud' z hlediska vidu (dokonavost .. nedokonavost - napsat :: psát) a/nebo z hlediska různých odstínů povahy slovesného děje jako jsou například (i) fáze (rozběhnout se - implikuje počáteční fázi slovesného děje, dopsat - implikuje koncovou fázi slovesného děje), (i i) kvantita (mrsknout sebou - implikuje děje semelfaktivní, přeleštit - implikuje opakování slovesného děje, chodívat - implikuje děje obvykle vykonávané) nebo (iii) intenzita slovesného děje (pokulhávat, přizabít se - implikuje malou intenzitu slovesného děje), označované souhrnně jako významy povahy slovesného děje. Vztah mezi videm a povahou slovesného děje je velmi těsný: každé sloveso je determinováno z hlediska vidu, nikoliv však z hlediska povahy slovesného děje. Každé sloveso relevantní z hlediska povahy slovesného děje je ale zároveň determinováno i vidově.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Pešková, Ph.D. 7.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Pešková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Pešková, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. 414 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Černý, CSc. 375 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 1.17 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 306 kB