velikost textu

Letní tábor Nové Město na Moravě (Dokumentační videopořad)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Letní tábor Nové Město na Moravě (Dokumentační videopořad)
Název v angličtině:
Summer camp Nové Město na Moravě
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michal Duchek
Vedoucí:
PaedDr. Ivana Jiroušková
Oponent:
Bc. Gabriela Maliňáková
Id práce:
99693
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství (41-UPRPS)
Program studia:
Vychovatelství (B7505)
Obor studia:
Vychovatelství (BC-VYCH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prezentace, videopořad, letní tábor, střih, kamera
Klíčová slova v angličtině:
presentation, video-programme, summer camp, editing, camera
Abstrakt:
NÁZEV: Letní tábor - Nově město na Moravě (dokumentační videopořad) ABSTRAKT: Tato bakalářská práce byla vytvořena a zpracována, jako prezentační videopořad, který zachycuje celý průběh letního tábora, který se konal v Novém městě na Moravě. Při zpracování videopořadu jsem použil střihový program Pinnacle Studio 14. Pořad jsem vytvářel na základě zpracovaného námětu, obsahového a technického scénáře. Teoretická část bakalářské práce představuje celkový pohled na letní tábor. Jeho představení, jak tábor vypadal, jaký byl zaveden režim tábora. Jaký byl připraven program pro děti, aby stoprocentně zaplnil čas, který děti strávily na letním táboře. Dále se teoretická část zaměřuje na představení použité techniky a vyhodnocení určitých poznatků. Dalším tématem je představení některých novinek v programu Pinnacle Studio 14 a příprava před zpracováním v tomto střihovém programu. Praktická část bakalářské práce se přímo zaměřuje na prezentační videopořad. V jednom bodě praktické části jsem se snažil zpracovat anketu, abych zjistil pocity dětí a jejich poznatky z letního tábora. V závěru práce se věnuji popisu získaných zkušeností a vyhodnocení všech poznatků z průběhu natáčení.
Abstract v angličtině:
ABSTRAKT: This bachelor’s work was created and processed as a presentational video-programme, which shows the whole course of the summer camp, which took place in Nové Město na Moravě. In the presentational video-programme the editing programme Pinnacle Studio 14 and Microsoft Office Power Point were used. I created this video-programme according to the theme, content script and technical script. The theoretical part of my bachelor’s work introduces the general view of the summer camp, how the summer camp looked like, what was the daily routine in the summer camp, what kind of programme was prepared for the children to fill up their time in summer camp fully. Furthermore the theoretical part’s emphasis is on the introduction of used technology and on the evaluation of knowledge. Another theme is the introduction of some news and innovations in the programme Pinnacle Studio 14 and the preparation before using this editing programme. The practical part is directly aimed at the presentational video-programme. In one point of the practical part, I tried to process the research in the form of a questionnaire to find out the emotions of the children and their experience of the summer camp. Finally, I apply myself to the description of gained experience and to the evaluation of observations during the recording.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Duchek 2.95 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michal Duchek 683.59 MB
Stáhnout Příloha k práci 2 Bc. Michal Duchek 283.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Duchek 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Duchek 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Ivana Jiroušková 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Gabriela Maliňáková 38 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PaedDr. Ivana Jiroušková 26 kB