velikost textu

Děti a jejich bezpečí (prezentační videopořad)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Děti a jejich bezpečí (prezentační videopořad)
Název v angličtině:
Children and their safety
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Josef Bednařík
Vedoucí:
PaedDr. Ivana Jiroušková
Oponent:
Mgr. Stanislav Lustig
Id práce:
99690
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství (41-UPRPS)
Program studia:
Vychovatelství (B7505)
Obor studia:
Vychovatelství (BC-VYCH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Děti a jejich bezpečí, preventivní videopořad, kamera
Klíčová slova v angličtině:
Children and their safety, precautionary measures information sketches, camcorder
Abstrakt:
Abstrakt: Tato bakalářská práce byla mnou natočena a následně zpracována jako preventivně informační videopořad na téma „Děti a jejich bezpečí“, obsahující hrané scénky s různými situacemi, do kterých se děti mohou v životě dostat. Pořad jsem natáčel na základě vyhotoveného námětu, obsahového i technického scénáře a dále zpracoval pomocí střihového programu Pinnacle Studio. Teoretická část bakalářské práce stanovuje cíle výukového videopořadu, věnuje se interaktivní výuce a vlivu médií na děti. Dále prověřuje současný stav zpracování zadané problematiky, zabývá se přípravou a prací s videokamerou, zjišťuje přednosti videotechniky pro zpracování zadaného tématu. V závěru se věnuji možnostem uplatnění videopořadu v praxi, poznatkům a získaným zkušenostem v průběhu natáčení.
Abstract v angličtině:
Abstract: My Bachelor thesis was filmed for precautionary measures information sketches. These short movies named “ children and their safety“ . That contains playing scene with various situation from their child hood . The sketch was filmed by theme and technically skript. I used edition program named Pinacle Studio. Theoretic part Bachelor work set the target tuitionary scatches which is focused children and thein interactive education. Next part is about preparation and work with camcorder as well as accessories for filming. I focused in the end to apply scatches in prectice, piece of knoledge and gain experience process of filming.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Josef Bednařík 901 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Josef Bednařík 1.27 MB
Stáhnout Příloha k práci 2 Bc. Josef Bednařík 526.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Josef Bednařík 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Josef Bednařík 35 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Ivana Jiroušková 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Stanislav Lustig 34 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PaedDr. Ivana Jiroušková 26 kB