velikost textu

Využití metody RNAi u krevsajících členovců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití metody RNAi u krevsajících členovců
Název v angličtině:
The usage of the RNAi method on bloodsuckling arthropods
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Nikola Polanská
Vedoucí:
doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Anna Dostálová, Ph.D.
Id práce:
99660
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
RNA interference, siRNA, krevsající členovci, Ixodidae, Culicidae, Glossinidae, Psychodidae, Trypanosoma spp., Leishmania spp., Plasmodium spp.
Klíčová slova v angličtině:
RNA interference, siRNA, bloodsucking arthropods, Ixodidae, Culicidae, Glossinidae, Psychodidae, Trypanosoma spp., Leishmania spp., Plasmodium spp.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Nikola Polanská 574 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Anna Dostálová, Ph.D. 98 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB