velikost textu

Analýza variačních metod pro segmentaci digitálního obrazu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza variačních metod pro segmentaci digitálního obrazu
Název v angličtině:
Variational methods for segmentation of digital images
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Kotera
Vedoucí:
RNDr. Barbara Zitová, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D.
RNDr. Ing. Jaroslav Hron, Ph.D.
Id práce:
99630
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Program studia:
Fyzika (N1701)
Obor studia:
Matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice (FMPMFT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
variační segmentace digitálního obrazu, Mumford--shahův segmentační model, active contours without edges
Klíčová slova v angličtině:
variational image segmentation, Mumford and Shah image sgmentation, active contours without edges
Abstrakt:
Práce se zabývá teoretickým popisem Mumford--Shahova segmentačního modelu digitálního obrazu. Je probrána silná i slabá formulace problému, otázka existence a jednoznačnosti řešení a vlastnosti tohoto řešení. Dále je součástí práce numerická implementace konkrétní varianty tohoto modelu nazvané active contours without edges. Tato implementace je prakticky testována na několika snímcích, výsledky testování jsou podrobně popsány a teoreticky vysvětleny.
Abstract v angličtině:
The text covers the theory of the Mumford and Shah model for digital image segmentation. The strong and weak formulation is presented and the questions of existence, uniqueness, and solution regularity is answered. Then, a particular variant of the model called `active contours without edges' is numerically implemented. This implementation is tested on several images, the results are presented in detail and theoretically explained.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Kotera 2.08 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jan Kotera 45.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Kotera 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Kotera 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Barbara Zitová, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D. 40 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ing. Jaroslav Hron, Ph.D. 1.03 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc. 62 kB