velikost textu

Transient temperature field of the shallow subsurface and its sources

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Transient temperature field of the shallow subsurface and its sources
Název v češtině:
Nestacionární teplotní pole pod zemským povrchem a jeho zdroje
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petr Dědeček, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Jan Šafanda, CSc.
Oponenti:
doc. Ing. Milan Hokr, Ph.D.
prof. Jacek Majorowicz, Ph.D.
Id práce:
99572
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Aplikovaná geologie (P1202)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Z důvodu rozlišení a popisu možných zdrojů nestacionární složky teplotního pole pod zemským povrchem byly zpracovány dlouhodobé teplotní řady a opakované teplotní karotáže zaznamenané v několika vrtech v České republice, Slovinsku a Portugalsku. Z dlouhodobých teplotních záznamů byl pak pomocí dvou různých metod proveden výpočet tepelné difuzivity půdy a skalního podloží. Na základě těchto výpočtů byl prokázán zanedbatelný vliv konvektivního přenosu tepla v půdě a horninovém masivu do hloubky 10 m a také, že vliv změny půdní vlhkosti na teplotní pole je významný pouze ve svrchních 5 cm půdního horizontu. Využitím 3D numerického modelování byl prokázán přímý vliv činnosti člověka na nárůst teploty pod zemským povrchem a byly rozlišeny příspěvky jednotlivých antropogenních struktur k tomuto oteplování. Díky tomu bylo možné rozdělit a popsat vliv změny klimatu a vliv člověka na nestacionární složku teplotního pole.
Abstract v angličtině:
Abstract Long-term air and ground temperature series and repeated temperature logs from several boreholes in Czech Republic, Slovenia and Portugal were processed to distinguish and describe possible sources of transient signals in subsurface temperature field. Two methods for estimation of the soil and bedrock thermal diffusivity from long-term temperature records are presented and compared. Results proved that on the annual time scale the convective heat transfer did not contribute significantly to the temperature-time variations monitored in the uppermost 10-m depth zone and that the influence of moisture changes on subsurface temperature field noticeably appears only in upper 5 cm of soil. Using 3D numerical modelling a direct human impact on the subsurface temperature warming was proved and contributions of individual anthropogenic structures to this change were evaluated. It made it possible to split the transient component of the present-day temperature depth profiles into the climatic and anthropogenic signals.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Dědeček, Ph.D. 9.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Dědeček, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Dědeček, Ph.D. 6 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Petr Dědeček, Ph.D. 1.75 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Milan Hokr, Ph.D. 673 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Jacek Majorowicz, Ph.D. 144 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 714 kB