velikost textu

Majetkové poměry manželů a jejich vliv na vypořádání společného jmění manželů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Majetkové poměry manželů a jejich vliv na vypořádání společného jmění manželů
Název v angličtině:
Property of spouses and their impact upon the settlement of their community property
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Kamila Holubová
Vedoucí:
doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Oponent:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Id práce:
9946
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
11. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Kamila Holubová 48.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Kamila Holubová 700 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Kamila Holubová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 54 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 15 kB