velikost textu

Evoluce věna

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evoluce věna
Název v angličtině:
Evolution of dowry
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Daniel Pokorný
Vedoucí:
Mgr. Aleš Kuběna
Oponent:
Ing. Petr Houdek
Id práce:
99441
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Ekologická a evoluční biologie (EKOEVOBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
věno, cena nevěsty, svatební transakce, sociální struktura
Klíčová slova v angličtině:
dowry, brideprice, marriage transactions, social structure
Abstrakt:
Abstrakt Analýza svatebních trhů se je prozatím prováděna hlavně z pohledu ekonomie (Tertilt 2002, 2005, Botticini and Siow 2003). Mnohem méně prací si však této problematiky všímá z biologického hlediska. Jak různé formy svatebních transakcí ovlivňují podobu společností je zatím stále nepříliš známé. Přitom význam není vůbec zanedbatelný. Jejich pochopení může totiž pomoci alespoň částečně odpovědět na problémy, s nimiž se dnešní společnosti potýkají. klíčová slova: věno, cena nevěsty, svatební transakce, sociální struktura
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of marriage markets is solved mainly by economics scientists so far (Tertilt 2002, 2005, Botticini and Siow 2003). Much less attention about this issue is paid by biologists. It is still unclear how variant types of marriage transactios influence the shape of societies. However, the importace is not negligible. Uderstanding of these questions may help us at least partly answer to some of the problems current societies face to. keywords: dowry, brideprice, marriage transactions, social structure
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniel Pokorný 307 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Daniel Pokorný 20 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Daniel Pokorný 10 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Aleš Kuběna 520 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Petr Houdek 81 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Karel Kleisner, Ph.D. 1.26 MB