velikost textu

Interakce mezi houbovými a bakteriálními organismy se zaměřením na tvorbu biofilmů na pevných nosičích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interakce mezi houbovými a bakteriálními organismy se zaměřením na tvorbu biofilmů na pevných nosičích
Název v angličtině:
Interaction between fungal and bacterial organisms involved in formation of biofilms on solid carriers
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martina Svobodová
Vedoucí:
RNDr. Čeněk Novotný, CSc.
Oponent:
RNDr. Vratislav Šťovíček, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
Id práce:
99418
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Irpex lacteus, biodegradace, organopolutanty, bioreaktory
Klíčová slova v angličtině:
Irpex lacteus, biodegradation, organopollutants, bioreactors
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Svobodová 782 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Čeněk Novotný, CSc. 129 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Vratislav Šťovíček, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 81 kB