velikost textu

Použití otolitů ryb při studiu životního prostředí.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Použití otolitů ryb při studiu životního prostředí.
Název v angličtině:
The usage of fish otholits for environmental studies
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Eliška Tůmová
Vedoucí:
Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D.
Id práce:
99358
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
otolit, stáří ryb, růst ryb, populace ryb
Klíčová slova v angličtině:
otolith, fish age, fish growth, fish population
Abstrakt:
ABSTRAKT Otolity jsou drobné, bílé minerály tvořené převážně uhličitanem vápenatým. Nacházejí se ve vnitřním uchu ryb a jsou součástí jejich rovnovážného ústrojí a sluchu. Pro biology představují velmi důležitou strukturu, ze které mohou například vyčíst jak je ryba stará, kde a v jakých podmínkách se v průběhu svého života pohybovala i čím se živila. Náplní této práce bude shrnout a uspořádat, informace, které se dají z otolitů vyčíst, dále jaké metody se k tomu používají a jaké jsou jejich možnosti uplatnění při studiu životního prostředí. Klíčová slova: otolit, stáří ryb, populace ryb, chemické složení otolitů, mikrostruktura otolitů, růst ryb
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Otoliths are small, white minerals mostly composed of calcium carbonate. They are located in inner ear of fishes and provide balance and hearing. To the biologist, the otoliths are one of the most important structure for understanding the annual age, where and in which conditions the fish was living, and even what was its diet. This paper is focused on summarizing and ordering the use of otoliths, what methods do we use and possibilities of applications in environmental studies. Key words: otolith, fish age, fish population, chemistry otoliths, microstructure of otoliths, chemistry otoliths, fish growth
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eliška Tůmová 743 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Eliška Tůmová 534 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eliška Tůmová 37 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eliška Tůmová 35 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D. 156 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Martin Braniš, CSc. 81 kB