velikost textu

Systematika eokrinoidních ostnokožců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Systematika eokrinoidních ostnokožců
Název v angličtině:
Systematics of eocrinoid echinoderms
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Martina Nohejlová
Vedoucí:
doc. RNDr. Oldřich Fatka, CSc.
Oponent:
Marika Steinová
Id práce:
99354
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Praktická geobiologie (PRGEOBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
eokrionoida, ostnokožci
Klíčová slova v angličtině:
Eocrinoinoid echinoderms
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá systematikou eokrinoidních ostnokožců, ale také jejich morfologií a zařazením skupiny do systému ostnokožců. V práci jsou zpracovány dvě teorie týkající se systematiky eokrinoidních ostnokožců. První verzi systematiky navrhl UBAGHS (1967). Druhou, stále se používající verzi systematiky této skupiny navrhl SPRINKLE (1973). Práce je dále zaměřená na výskyt eokrinoidních ostnokožců v Barrandienu, kde se nalézají jedinci kambrického a ordovického stáří.
Abstract v angličtině:
Abstract This work deals with systematics of eocrinoid echinoderms but also with their morphology and classification within the echinoderms. Two theories concerning systematic of eocrinoid echinoderms are compiled in this work. UBAGHS (1967) suggested the first version of systematics. SPRINKLE (1973) suggested the second one, still used version of systematics. Work is also focused on the occurrence of eocrinoid echinoderms in Cambrian and Ordovician rocks of the Barrandien area.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Nohejlová 2.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Nohejlová 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Nohejlová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Oldřich Fatka, CSc. 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta Marika Steinová 189 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc. 81 kB